Revitalizace centra obce Benešov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace centra obce Benešov zadávané zadavatelem Obec Benešov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Benešov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace centra obce Benešov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je komplexní úprava části návsi v obci Benešov, která bude spočívat ve vytvoření klidové a odpočinkové zóny v okolí místního kostela, vyřešení dopravní situace vybudováním 25 parkovacích stání (z toho 2 stání budou určena pro osoby se zhoršenou schopností pohybu a orientace) a rekonstrukcí a vybudováním 947 m2 místní komunikace - sjízdného chodníku, 191 m2 místní komunikace, 418 m2 chodníku. Dále dojde k revitalizaci a výsadbě veřejné zeleně na celkové ploše 1644 m2, pořízení odpočinkového venkovního mobiliáře, ve vhodných místech budou umístěny vestavná svítidla do stěny (přístupové chodníky ke kostelu, odpočinková místa) – 6 ks a 1 ks zemního reflektoru (prostor před kostelem) aj

Poznámka

Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu s názvem „Revitalizace centra obce Benešov“ (registrační číslo CZ.1.11/3.3.00/36.01567) spolufinancovaného Evropskou unií v rámce Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Stavební práce 45000000-7, Výkopové a zemní práce 45112000-5; Stavební úpravy pro komunikace 45233100-0; Chodníky a jiné zpevněné plochy 45233160-8; Stavební práce pro elektrické vedení 45231400-9; Služby vysazování a údržby zelených ploch 77310000-6; Lav

Místo plnění veřejné zakázky

Horní část návsi v obci Benešov (lokalita u kostela), konkrétně pozemek p.č. 1144/67 k.ú Benešov u Boskovic.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 027 536,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 9. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 10. 2014

Lhůta pro podání nabídek

13. 10. 2014, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Europroject dotace

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Milana Štěpánková

Kontaktní e-mail: stepankova@europroject.cz

Kontaktní telefon: +420 776 87 47 94

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace centra obce Benešov .

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap