ZŠ Bečov – výměna oken – objekt jídelna

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ZŠ Bečov – výměna oken – objekt jídelna zadávané zadavatelem Obec Bečov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bečov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ZŠ Bečov – výměna oken – objekt jídelna

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka řeší částečnou výměnu stávajících vnějších výplní otvorů (okna) za nové výplně v plastových rámech, v bílé barvě. Stávající MIV budou nahrazeny novými prefabrikovanými prvky. Jedná se o systémový výrobek tl. 135 mm z cementotřískových desek na hliníkovém
rámu vyplněný polyuretanovou pěnou. MIV budou ze strany exteriéru doplněny ETICS 100 mm EPS 70F s tenkovrstvou omítkou se zrnem 2 mm. Dispoziční řešení se nemění. Výměna oken a MIV bude provedena pouze v budově jídelna + družina a to západní a jižní strana.

Bourací a demontážní práce :
•Vybourání stávajících dřevěných rámů oken v bodově Jídelna + družina – 24ks
•Vybourání stávajících meziokenních vložek – 8ks
•Demontáž stávajícího oplechování měněných oken - 57,60m

Okenní otvory budou osazeny novými plastovými prvky v bílé barvě. Okna budou opatřena mikroventilací, okna v 1.NP a 2.NP budou opatřena interiérovými žaluziemi. Otevíratelná okenní křídla umístěná ve výšce budou opatřena ovládáním přístupným z podlahy.
Nové výplňové prvky budou zaskleny izolačním dvojsklem součinitel prostupu tepla oknem vč. rámů
Uw= 1,2 Wm2K.
Členění a otevírání oken je patrné z pohledů a v tabulkách PSV; doplňky (žaluzie) taktéž.
Vnitřní parapety okenních otvorů budou plastové v barvě bílé. Po demontáži stávajících oken a
dveří bude ostění otvorů opraveno a po výměně prvků uvedeno do původního stavu (omítky, malby, ker.obklady).
Okna budou osazeny v souladu s ČSN 74 6077 – 06/2017). Budou dodrženy požadavky čl.4.6.
Požadavky na těsnící pásky a dle zaměření bude zhotovitele respektovat doporučené šířky připojovací spáry dle tabulky 8 ČSN.
Před započetím výroby výplňových prvků nutno stávající stavební otvory přesně zaměřit na místě.

Přesná specifikace požadovaného plnění je dána soupisem prací – výkazem výměr a projektovou dokumentací, obojí přístupné neomezeným dálkovým přístupem na Profilu zadavatele s názvem příloha č. 5 ZD Projektová dokumentace a výkaz výměr.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000004

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

020-2018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Bečov - budova ZŠ - objekt jídelna st. p. č. 305 – zastavěná plocha a nádvoří – Obec Bečov, Bečov č.p. 126, 435 ,26 Bečov.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

977 287,- bez DPH (1 182 529,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

886 688,78 bez DPH (1 072 893,42 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

897 710,56 bez DPH (1 086 229,78 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 7. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 7. 2018

Lhůta pro podání nabídek

19. 7. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Europrojekty s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Marie Harantová

Kontaktní e-mail: Marie.Harantova@europrojekty.cz

Kontaktní telefon: 607949872

Kontaktní datová schránka: 6nj46bs

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ZŠ Bečov – výměna oken – objekt jídelna.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky ZŠ Bečov – výměna oken – objekt jídelna zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
JANUSTAV s.r.o. (02740281) Dodavatel 1 072 893,42 Kč vč. DPH
886 688,78 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap