Zateplení 4 bytových domů v Bečově

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zateplení 4 bytových domů v Bečově zadávané zadavatelem Obec Bečov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bečov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zateplení 4 bytových domů v Bečově

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zateplení 4 samostatně stojících bytových domů,
z tohoto důvodu je veřejné zakázka rozdělena na 4 samostatné části A, B, C, D.

Část A – blok 1 - Zateplení bytového domu č.p.10 – na st.p.č. 223/5, obec Bečov
- jedná se o snížení energetické náročnosti stávajícího bytového domu, které bude realizováno zateplením stěn, stropu 1.PP a lodžií, dále výměnou již nevyměněných výplní otvorů

Část B – blok 4 – Zateplení bytového domu č.p.. 68 a 69 – na st.p.č. 276 a 277, Obec Bečov

- jedná se o snížení energetické náročnosti stávajícího bytového domu, které bude realizováno
zateplením stěn, stropu 1.PP a lodžií. Dále výměnou již nevyměněných výplní otvorů

Část C – blok 5 – Zateplení bytového domu č.p. 70 a 71 na st.p.č. 278 a 279, Obec Bečov

- jedná se o snížení energetické náročnosti stávajícího bytového domu, které bude realizováno zateplením stěn a lodžií, zateplením stropu 1.PP, výměnou již nevyměněných výplní otvorů a sanací lodžií (nová dlažba).


Část D – blok 8 – Zateplení bytového domu č.p. 80, 81, 83, 84 na st.p.č. 261 - 264, Obec Bečov
- jedná se o snížení energetické náročnosti stávajícího bytového domu, které bude realizováno zateplením stěn, stropu 1.PP, vnitřních stěn 1.PP (mezi vytápěným a nevytápěným prostorem) a lodžií, a výměnou již nevyměněných výplní otvorů


Přesná specifikace požadovaného plnění je dána soupisem prací – výkazem výměr a projektovou dokumentací, obojí přístupné neomezeným dálkovým přístupem na Profilu zadavatele s názvem příloha č. 5 ZD Projektová dokumentace a výkaz výměr a to pro každou část samostatně, vše uloženo v jednom souboru s názvem příloha č. 5 ZD Technická specifikace.

Poznámka

Předpokládáno financování z IROP,
Dne 27.5.2019 doplněna informace, že se nejedná o rámcovou dohodu ani zavedení dynamického nákupního systému.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000006

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

022-2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Bečov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

25 191 710,- bez DPH (28 970 466,50 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

18 331 228,70 bez DPH (21 080 913,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

19 907 823,50 bez DPH (22 893 997,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 9. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 9. 2017

Lhůta pro podání nabídek

13. 10. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Europrojekty s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Marie Harantová

Kontaktní e-mail: Marie.Harantova@europrojekty.cz

Kontaktní telefon: +420607949872

Kontaktní datová schránka: 6nj46bs

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zateplení 4 bytových domů v Bečově.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Písemná výzva k podání nabídek 14. 9. 2017 Zobrazit
Textová část zadávací dokumentace 14. 9. 2017 Zobrazit
Přílohy zadávací dokumentace 14. 9. 2017 Zobrazit
Dodatečné vysvětlení k ZD č. 1 25. 9. 2017 Zobrazit
Soubory opravené VV + Textová část dodatečné vysvětlení k ZD - dotazy 4. 10. 2017 Zobrazit
Dokumenty o průběhu zadávacího řízení 23. 10. 2017 Zobrazit
Rozhodnutí o vyloučení účastníka řízení Euromont Group a.s. 23. 10. 2017 Zobrazit
Rozhodnutí o vyloučení účastníka řízení Mostecká montážní a.s. 23. 10. 2017 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 24. 5. 2018 Zobrazit
Podepsaná SoD + rozpočet PRUEBA s.r.o. bl. 1 27. 6. 2018 Zobrazit
Podepsaná SoD + rozpočet PRUEBA s.r.o. bl. 4 27. 6. 2018 Zobrazit
Podepsaná SoD + rozpočet PRUEBA s.r.o. bl. 5 27. 6. 2018 Zobrazit
Podepsaná SoD + rozpočet PRUEBA s.r.o. bl. 8 27. 6. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 13. 7. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 1 k SoD - část A (blok 1) 26. 11. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 2 k SoD - část A (blok 1) 13. 2. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 3 k SoD - část A (blok 1) 25. 3. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 1 k SoD - část D (blok 8) 29. 4. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 1 k SoD - část C (blok 5) 21. 10. 2019 Zobrazit
Příloha k Dodatku č. 1 - část C (blok 5) 21. 10. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 2 k SoD části D (blok 8) 28. 10. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 3 k SoD Část D (blok 8) 10. 11. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 1 k SoD část B (Blok 4) 25. 4. 2020 Zobrazit
Příloha k Dodatku č. 1 k části B (Blok 4) 25. 4. 2020 Zobrazit
Dodatek č. 2 k SoD blok 5 31. 7. 2020 Zobrazit
Dodatek č. 2 k SoD blok 4 10. 8. 2020 Zobrazit
Dodatek č. 3 k SoD Blok 4 10. 9. 2020 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zateplení 4 bytových domů v Bečově zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
PRUEBA s.r.o (27341470) Dodavatel 21 080 913,- Kč vč. DPH
18 331 228,70 Kč bez DPH
EUROMONT Group a.s. (63147165) Uchazeč 17 512 505,- Kč vč. DPH
20 139 380,70 Kč bez DPH
Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. (25014111) Uchazeč 22 962 066,50 Kč vč. DPH
19 967 014,40 Kč bez DPH
Mostecká montážní, a.s. (25493507) Uchazeč 22 553 457,40 Kč vč. DPH
19 611 702,10 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap