Výběr zhotovitele - projektanta územního plánu obce Bečov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběr zhotovitele - projektanta územního plánu obce Bečov zadávané zadavatelem Obec Bečov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bečov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběr zhotovitele - projektanta územního plánu obce Bečov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – zpracování Územního plánu obce Bečov, v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

Poznámka

Zadavatel předpokládá, že realizace této veřejné zakázky bude částečně financována ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím dotačního titulu „Územní plán“ v rámci programu „Podpora územního plánování“ pro rok 2017 Podprogram, „Podpora územně plánovacích dokumentací obcí“.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000007

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

028-2016

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Územní plánování

Místo plnění veřejné zakázky

Obecní úřad č.p. 126, 435 26 Bečov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

500 000,- bez DPH (605 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

290 000,- bez DPH (350 900,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 11. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

28. 11. 2016

Lhůta pro podání nabídek

13. 12. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Europrojekty s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marie Harantová

Kontaktní e-mail: europrojekty@europrojekty.cz

Kontaktní telefon: +420 417 633 288

Kontaktní datová schránka: 6nj46bs

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběr zhotovitele - projektanta územního plánu obce Bečov.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek 28. 11. 2016 Zobrazit
Přílohy ZD 28. 11. 2016 Zobrazit
Protokol o otevírání obálek 13. 12. 2016 Zobrazit
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 13. 12. 2016 Zobrazit
Podepsaná smlouva 22. 12. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výběr zhotovitele - projektanta územního plánu obce Bečov zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Ing. Arch.Jan Buchar (16133854) Dodavatel 3 590 900,- Kč vč. DPH
290 000,- Kč bez DPH
Ateliér KROK s.r.o. (04905547) Uchazeč 393 250,- Kč vč. DPH
325 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap