Sanace lodžií – čp.66-67 (blok 3), obec Bečov - III. kolo

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sanace lodžií – čp.66-67 (blok 3), obec Bečov - III. kolo zadávané zadavatelem Obec Bečov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bečov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sanace lodžií – čp.66-67 (blok 3), obec Bečov - III. kolo

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy dokončené stavby, v rámci kterých bude provedena sanace podlahových částí lodžií a výměna lodžiového zábradlí za nové. Sanace bude realizována na celkovém počtu 22 lodžií, z toho 16 bytových lodžií na jižním průčelí a 6 chodbových lodžií na severním průčelí objektu.

Jedná se o zapuštěnou lodžii o rozměrech 1530x3000mm, včetně 350mm předsazené části mimo obvod budovy. Stávající skladbu podlahy tvoří betonový potěr v tl. 3-5 cm, položený na separační izolaci. Oplechování je PZ natíraný plech. Všechny stávající konstrukce jsou narušené a degradované.
Přesná specifikace požadovaného plnění je dána soupisem prací – výkazem výměr a projektovou dokumentací, obojí přístupné neomezeným dálkovým přístupem na Profilu zadavatele s názvem příloha č. 5 ZD Projektová dokumentace a výkaz výměr.

Poznámka

Výběrové řízení mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen zákon) provedené v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen Metodika MMR).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

008-2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

objekt obytného domu č.p. 66-67 (blok 3), pozemek st.p.č. 274 a 275, k.ú. Bečov u Mostu.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 180 454,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 002 937,62 bez DPH (1 153 378,26 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 042 119,26 bez DPH (1 198 437,15 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 8. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

22. 8. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Europrojekty s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marie Harantová

Kontaktní e-mail: marie.harantova@europrojekty.cz

Kontaktní telefon: +420 607 949 872

Kontaktní datová schránka: 6nj46bs

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sanace lodžií – čp.66-67 (blok 3), obec Bečov - III. kolo.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Sanace lodžií – čp.66-67 (blok 3), obec Bečov - III. kolo zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Prueba s.r.o. (27341470) Dodavatel 1 153 378,26 Kč vč. DPH
1 002 937,62 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap