Blok 6 – zateplení štítové stěny

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Blok 6 – zateplení štítové stěny zadávané zadavatelem Obec Bečov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bečov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Blok 6 – zateplení štítové stěny

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zateplení štítu stávajícího bytového domu v obci Bečov. Zateplení štítu vyplynulo z důvodu odstranění sousedícího objektu č.p. 74, který byl neobyvatelný. Plocha zateplení je 179,80 m2.

Štítová stěna objektu bude zateplena deskami z EPS tl. 140mm 4 λ = 0,039 W/m.K a MW s podélným vláknem v tl. 140 mm λ = 0,039 W/m.K. V soklové části bude objekt zateplen XPS nebo perimetrovými deskami EPS tl. 100mm a to do výše 600 mm nad terén. Zateplení pod terénem bude provedeno pouze na kótu – 100 mm do úrovně založení nového okapového chodníku (viz výkres číslo D1.1.4.1). V části soklu je navržena dekorativní omítka s kamenným granulátem, vhodná pro exteriérové použití – rozsah použití viz projektová dokumentace.

Zhotovitelem projektové dokumentace výše uvedené stavební úpravy jsou:
Projektant stavební části:
REAL INVESTA spol. s r.o., sídlem M. Alše 2101, 434 01 Most, Ing. Jan Svitavský, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČAO 0400645

Poznámka

Poptávkové řízení, řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon)

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

005-2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Objekt bytového domu, Bečov č.p. 73 (blok 6), st.p.č. 285, k.ú. Bečov u Mostu 601233

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

379 665,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

290 484,98 bez DPH (334 057,73 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 3. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 3. 2017

Lhůta pro podání nabídek

4. 4. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Europrojekty s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marie Harantová

Kontaktní e-mail: marie.harantova@europrojekty.cz

Kontaktní telefon: +420 607 949 872

Kontaktní datová schránka: 6nj46bs

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Blok 6 – zateplení štítové stěny.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Blok 6 – zateplení štítové stěny zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
PRUEBA s.r.o. (27341470) Dodavatel 334 057,73 Kč vč. DPH
276 080,77 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap