Bečov – parkoviště a chodník u Sportovní haly

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Bečov – parkoviště a chodník u Sportovní haly zadávané zadavatelem Obec Bečov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bečov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Bečov – parkoviště a chodník u Sportovní haly

Předmět veřejné zakázky

Řešené území se nachází v severním okraji obce Bečov – intravilán. Katastrální území Bečov u Mostu, p.p.č. 1856/18, 1856/19, 1856/20, 1933/1. Řešena je levá část přilehlá k příjezdové silnici směrem od Zaječic,a to v prostoru u Sportovní haly. Jako parkoviště bude řešena plocha na p.p.č. 1856/19 (celá) s částí p.p.č. 1856/18 (11 stání). Návrh chodníku - okraj příjezdové silnice směr od Zaječic (levá strana), spojí stávající chodník jižně od mk 1856/18 pěší nově navrhovaný chodník se stávajícím přístupových chodníkem k hlavnímu vstupu sportovní haly. Severně od vjezdu na pozemek sportovní haly (1856/20), jsou řešena 4 podélná parkovací stání, navázána na příjezdovou silnici.

Pozemek pro realizaci hlavního parkoviště se nachází severně od místní komunikace v křižovatce s příjezdovou silnicí směr od Zaječic, a to před oplocením objektu Severočeské vodárenské společnosti. Část tohoto pozemku (cca ½) je vyštěrkována (znečištěná štěrkodrť), druhá část až k souvislému keřovitému porostu je zatravněna. V oplocení objektu Severočeské vodárenské společnosti, je stávající vjezdová brána s brankou – NUTNO ZACHOVAT PŘÍSTUP! Tato plocha v minimálním spádu 0,5 – 1,0% navazuje na hlavní silnici od Zaječic, přes nezpevněnou krajnici. Plocha severně navazuje na pás š.2,5 – 4,0m mezi silnicí a oplocením Sportovní haly. Jde o pás zeleně, navazující na nezpevněnou krajnici silnice. Tento pás je přerušen v místech nástupního asfaltového chodníku š.6,0m ke hlavnímu vstupu do haly. A dále severně stávajícím vjezdem na pozemek haly (asfaltobeton), rovněž šíře 6,0m. Až k tomuto vjezdu, bude podél pásu umístěn navrhovaný chodník. Za vjezdem, severně podél silnice, v místech nízkého rigolu, je navrhováno parkoviště šířky 3,0m a délky 30m, se 4 podélnými stáními. V této části, se v pásu zeleně při oplocení nachází 3 vzrostlé stromy (budou pokáceny). Podélný profil silnice ze Zaječic je cca 1%. Ve stejném přilehlém sklonu se pohybuje i přilehlý terén. Příčný spád hlavního parkoviště je 1-1,25% k silnici.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000006

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

021-2018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

KÚ Bečov u Mostu, poz.p.č. 1856/18, 1856/19, 1933/1 a 1856/20.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 542 517,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 7. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 7. 2018

Lhůta pro podání nabídek

19. 7. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Europrojekty s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Marie Harantová

Kontaktní e-mail: Marie.Harantova@europrojekty.cz

Kontaktní telefon: 607949872

Kontaktní datová schránka: 6nj46bs

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Bečov – parkoviště a chodník u Sportovní haly.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Bečov – parkoviště a chodník u Sportovní haly zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Stavební a obchodní společnost Most spol. s.r.o. (25014111) Dodavatel 1 754 517,- Kč vč. DPH
1 450 014,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap