Bečov – Chodník ke hřbitovu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Bečov – Chodník ke hřbitovu zadávané zadavatelem Obec Bečov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bečov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Bečov – Chodník ke hřbitovu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je stavba chodníku ve východní části intravilánu obce Bečov, který bude spojovat stávající chodníky u bloků obytných objektů čp. 31, čp. 32 a s kostelem a následně se hřbitovem.
Trasa chodníku (část A) je od čp. 31 (blok 4) vedena místem přecházení přes obslužnou místní komunikaci – příjezd k čp. 32 (blok 3). V km 0,007.40 až do km 0,042.35 (část A) je veden podél jihozápadního okraje obslužné komunikace a spojovací místní komunikaci až k dalšímu místu pro přecházení přes tuto komunikaci, do prostoru trojúhelníkové zeleně jižně pod hospodářským objektem – statek st.p.č. 5. V tomto místě pro přecházení (část A) se připojuje i stávající chodník od obytného bloku 3 (čp. 32, st.p.č. 315).
Území zeleně (část B) je severně vymezeno křižovatkou místní komunikace – sběrná s místní komunikací směřující ke hřbitovu a následně do Bedřichova Světce jako krajská silnice III.třídy. Chodník (část B) je veden severně od místní komunikace v tomto trojúhelníkovém území severně s odstupem 0 - 12m od vozovky místní komunikace. Tato část B chodníku km 0,000.00 – 0,120.00 přechází před vjezdem do statku (východní roh hosp. objektu st.p.č.5) na opačnou stranu vozovky mk ke hřbitovu. Tím, že je vjezd do statku frekventovaný provozy zemědělských strojů, je chodník vhodnější umístit pravostranně – návazně na místní komunikaci ke hřbitovu. Místo pro přecházení na opačné straně (severozápadní okraj vozovky) je situováno mimo objekt st.p. č. 6, který je ve velmi špatném stavebním stavu a mohl by ohrožovat pěší provoz na chodníku.
Od tohoto místa přecházení, je chodník veden jako část C km 0,000.00 – 0,130.20. Tato část chodníku přímo napojí přilehlý obytný dům čp. 4 (st.p.č. 1), včetně shromažďovací plochy u tohoto domu. Před touto shromažďovací plochou v km 0,063.60 je řešeno místo pro přecházení k nástupnímu schodišti kostela na protější (levé) straně místní komunikace. Plocha před schodištěm kostela bude v rámci akce rovněž chodníkově upravena. Za shromažďovací plochou podél zdi (p.p.č. 2) je zúžené místo, které je na protější straně omezen zdí kostela. Zde je vozovka místní komunikace zúžena jen na 4,0m. Za uvedenou zdí p.p.č.2 bude chodník křížit výjezd z přilehlých pozemků (asfaltová cesta).
Za tímto výjezdem bude začínat část D. Trasa D je vedena s ohledem na křižovatku s T napojením boční místní komunikace (směr sever) a dále na nepřijatelné výškové poměry na protější straně místní komunikace a kraj. komunikace III. třídy do Bedřichova Světce, stále vedena pravostranně až do míst pravostranného křížení, které napojuje účelovou komunikaci k přilehlým pozemkům na této části trasy chodníku D. Při úpatí přilehlého pravostranného terénního svahu, bude v km 0,020.60 trasu křížit pravostranný výjezd z panelové komunikace. V km 0,126.77 je navrženo místo pro přecházení k levostranně umístěnému hřbitovu. Chodník na pravé straně bude tažen až křížení účelové komunikace. Od místa pro přecházení před hřbitovem km 0,133.40 je levostranně navržen konečný úsek chodníku (část D), který sestoupá po stávajícím svahu ke hřbitovní zdi a odtud podél zdi ke vstupní bráně na hřbitov. Bude tak možné zrušit stávající schodiště s přilehlou rampou a zajistit tak bezbariérový přístup. Území trasy chodníku část A, část B a úsek části C
v km 0,000.00 – 0,024.80 umožní podélné stoupání chodníku na hranici bezbariérového spádu 8% - 8,33%. V části C podélný spád přilehlé místní komunikace se však pohybuje na úrovni 9,5%, a to v km 0,024.80 – 0,062.30. Stísněný přilehlý prostor mk neumožní jiné vedení trasy chodníku, aby bylo docíleno normové hodnoty bezbariérové. Od místa pro přecházení ke kostelu na zbývající části C, umožňuje podélný spád mk ke hřbitovu 6,8% - 1,5% (stoupání). Část D umožňuje podélný spád přilehlé mk a návazné krajské silnice III.třídy stoupání první části v délce 34,0m 1,1% a v dalším úseku až k místu přecházení ke hřbitovu v klesání pod 1%. Max. sklon v poslední části D podél zdi hřbitova umožní stávající terén klesání v max. spádu 5%, resp. 1,8%. Bude tak překonán násev cca 80cm od krajské silnice III.třídy.

Zhotovitelem projektové dokumentace je:
REAL INVESTA spol. s r.o., sídlem M. Alše 2101, 434 01 Most, Ing. Jan Svitavský, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČAO 0400645.

Poznámka

Realizována z rozpočtu obce Bečov.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

001-2020

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Bečov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 344 461,35 bez DPH (2 696 130,55 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 858 000,- bez DPH (2 248 180,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 858 000,- bez DPH (2 248 180,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 2. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 2. 2020

Lhůta pro podání nabídek

24. 2. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Europrojekty s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Marie Harantová

Kontaktní e-mail: Marie.Harantova@europrojekty.cz

Kontaktní telefon: 607949872

Kontaktní datová schránka: 6nj46bs

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Bečov – Chodník ke hřbitovu.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Bečov – Chodník ke hřbitovu zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
AQUA zemní práce s.r.o. (25031562) Dodavatel 2 248 180,- Kč vč. DPH
1 858 000,- Kč bez DPH
VOBAS s.r.o. (25417045) Uchazeč 2 375 276,06 Kč vč. DPH
1 963 038,- Kč bez DPH
DERSTAV CZ s.r.o. (287 34 076) Uchazeč 2655998,56 Kč Kč vč. DPH
2 195 040,- Kč bez DPH
JANUSTAV s.r.o. (02740281) Uchazeč 3 006 614,68 Kč vč. DPH
2 484 805,- Kč bez DPH
PRUEBA s.r.o. (27341470) Uchazeč 3 373 835,22 Kč vč. DPH
2 788 293,57 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap