Rozšíření kapacity základního vzdělávání v obci Baška

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rozšíření kapacity základního vzdělávání v obci Baška zadávané zadavatelem Obec Baška. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Baška

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rozšíření kapacity základního vzdělávání v obci Baška

Předmět veřejné zakázky

Rekonstrukce stávajícího objektu základní školy, demolice a přestavba bývalého objektu pošty včetně nové přístavby k tomuto objektu a přístavba propojující objekty základní školy a bývalé pošty.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000006

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-018152

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 - stavební práce, 45454100-5 - rekonstrukce budov, 45214200-2 - stavební úpravy školních budov, 45214210-5 - výstavba ZŠ, 45262660-5 - odstraňování azbestu

Místo plnění veřejné zakázky

Baška

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

160 185 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

117 814 839,61 bez DPH (142 551 215,93 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

132 110 540,86 bez DPH (159 853 754,44 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 7. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 7. 2017

Lhůta pro podání nabídek

6. 9. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Unitender, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavla Pipreková

Kontaktní e-mail: pavla.piprekova@unitender.cz

Kontaktní telefon: +420 739 321 531

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rozšíření kapacity základního vzdělávání v obci Baška.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 7. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2 ČP - Profesní způsobilost 7. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2.1 ČP - Základní způsobilost 7. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2.2 Seznam stavebních prací 7. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2.3 - ČP - Organizační struktura technického týmu 7. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 3 ČP - Průměrný roční počet zaměstnanců 7. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů 7. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 5 ČP - o ZD, o ceně, o pravdivosti údajů, o vázanosti nabídkou 7. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 6 ČP o přijetí opatření 7. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 7 Návrh smlouvy 7. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 9 SO 02 Výstavba tělocvičny 7. 7. 2017 Zobrazit
Zadávací dokumentace 7. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 8A DPS 7. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 8B DPS 7. 7. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 21. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 21. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2 k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 21. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 3 k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 21. 7. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 24. 7. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 31. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 k vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 31. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2 k vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 31. 7. 2017 Zobrazit
Příloha č. 3 k vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 31. 7. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 8. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 k vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 8. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2 k vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 8. 8. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 14. 8. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 18. 8. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 28. 8. 2017 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 30. 1. 2018 Zobrazit
Smlouva o dílo - část 1 30. 1. 2018 Zobrazit
Smlouva o dílo - část 2 30. 1. 2018 Zobrazit
Smlouva o dílo - část 3 30. 1. 2018 Zobrazit
Smlouva o dílo - část 4 30. 1. 2018 Zobrazit
Smlouva o dílo - část 5 30. 1. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 14. 3. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 11. 12. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 11. 12. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 21. 12. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo 26. 3. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo 17. 5. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo 17. 5. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo 7. 6. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo 7. 6. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo 9. 9. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo 9. 9. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rozšíření kapacity základního vzdělávání v obci Baška zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Zlínstav a.s. (28315669) Dodavatel 142 551 215,93 Kč vč. DPH
117 814 839,61 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap