Regenerace veřejných ploch s výstavbou přístupových chodníků

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Regenerace veřejných ploch s výstavbou přístupových chodníků zadávané zadavatelem Obec Baška. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Baška

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Regenerace veřejných ploch s výstavbou přístupových chodníků

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v regeneraci veřejných ploch před hřbitovem a MŠ v Kunčičkách u Bašky a v realizaci přístupových chodníků s odvodněním.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ 01/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233160-8

Místo plnění veřejné zakázky

p.č. 1288 k.ú. Kunčičky u Bašky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 741 103,76 bez DPH (11 786 735,55 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

6 207 800,17 bez DPH (7 511 438,21 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

6 265 179,09 bez DPH (7 580 866,70 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 5. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 5. 2015

Lhůta pro podání nabídek

11. 6. 2015, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavla Škutová

Kontaktní e-mail: p.skutova@baska.cz

Kontaktní telefon: +420 731 115 978

Kontaktní datová schránka: g5vbzq5

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Regenerace veřejných ploch s výstavbou přístupových chodníků.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k předložení nabídky 12. 5. 2015 Zobrazit
Zadávací dokumentace 12. 5. 2015 Zobrazit
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 12. 5. 2015 Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 12. 5. 2015 Zobrazit
Příloha č. 3 - Identifikační údaje uchazeče 12. 5. 2015 Zobrazit
Příloha č. 4a - Čestné prohlášení - základní kvalifikační předpoklady - uchazeč 12. 5. 2015 Zobrazit
Příloha č. 4b - Čestné prohlášení - základní kvalifikační předpoklady - statutární orgán uchazeče 12. 5. 2015 Zobrazit
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení statutárního orgánu (člena statutárního orgánu) 12. 5. 2015 Zobrazit
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení uchazeče o realizaci zakázky 12. 5. 2015 Zobrazit
Příloha č. 7a - Čestné prohlášení - práce obdobného charakteru - výstavba chodníku 12. 5. 2015 Zobrazit
Příloha č. 7b - Čestné prohlášení - práce obdobného charakteru - pokládka kanalizace 12. 5. 2015 Zobrazit
Příloha č. 8 - Závazný přehled subdodavatelů 12. 5. 2015 Zobrazit
Příloha č. 9 - Projektová dokumentace, včetně rozpočtů - regenerace veřejných ploch 12. 5. 2015 Zobrazit
Příloha č. 9 - Projektová dokumentace, včetně rozpočtů - chodník 12. 5. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č.1 26. 5. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 2 28. 5. 2015 Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo doplněný v čl. 4 o odst. 1.7 28. 5. 2015 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 11. 6. 2015 Zobrazit
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 11. 6. 2015 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 12. 6. 2015 Zobrazit
Smlouva o dílo 25. 6. 2015 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15038/SOD 9. 2. 2016 Zobrazit
Příloha dodatku č. 1 9. 2. 2016 Zobrazit
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 15038/SOD 9. 2. 2016 Zobrazit
Příloha dodatku č. 2 9. 2. 2016 Zobrazit
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 15038/SOD 9. 2. 2016 Zobrazit
Příloha dodatku č. 3 9. 2. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Regenerace veřejných ploch s výstavbou přístupových chodníků zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
NOSTA s.r.o. (47671416) Dodavatel 7 511 438,21 Kč vč. DPH
6 207 800,17 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap