Výstavba vodních nádrží Za Strání, k.ú. Bačkovice – VN1

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba vodních nádrží Za Strání, k.ú. Bačkovice – VN1 zadávané zadavatelem Obec Bačkovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bačkovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba vodních nádrží Za Strání, k.ú. Bačkovice – VN1

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vybudování průtočné vodní nádrže s homogenní čelní hrází. Vodní nádrž bude napájena vodou z pravobřežního přítoku Želetavky. Na území stavby se nachází zarostlé louky. V rámci veřejné zakázky dojde k vybudování vodní nádrže, hráze, výpustného objektu, bezpečnostního přelivu, terénních úprav a vegetačních úprav. Vodní nádrž bude mít maximální hloubku po Mz 2,8 m. Podél nádrže bude navýšena polní cesta o cca 0,8 m.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7; 45240000-1

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Bačkovice, pozemky p.č. 2274, 2275 a 2299

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 497 933,10 bez DPH (4 232 572,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba vodních nádrží Za Strání, k.ú. Bačkovice – VN1.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 29. 4. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výstavba vodních nádrží Za Strání, k.ú. Bačkovice – VN1 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SPH stavby s.r.o. (26230470) Dodavatel 4 232 572,- Kč vč. DPH
3 497 933,10 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap