Smlouva o dílo s vybraným dodavatelem

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Zatrubnění stávající vodoteče v k. ú. Bačalky zadávané zadavatelem Obec Bačalky.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Smlouva o dílo s vybraným dodavatelem

Datum uveřejnění

10. 8. 2015

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap