Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Obec Albrechtice

Obec Albrechtice

Sídlo zadavatele

Obecní 186, Albrechtice, PSČ 735 43

Moravskoslezský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00297429

Www stránky zadavatele

http://www.obecalbrechtice.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://obecalbrechtice.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-albrechtice_694/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

238780

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Obec Albrechtice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Název: Detail:
"Oprava chodníku na ul. Hlavní v úseku od ul. Rakovecká po nově rekonstruovaný úsek chodníku u areálu Dělnický dům" Zobrazit
Areál Dělnický dům Zobrazit
Chodník a zpomalovací práh ul. Školní Zobrazit
Chodník Obecní Zobrazit
Chodník Pacalůvka Zobrazit
Dělnický dům - nábytek, IA č. 5009 Zobrazit
Dodávka a montáž klimatizačních jednotek v budově Obecního úřadu Albrechtice, ul. Obecní čp. 186 a v kancelářích stavebního úřadu na ul. Kostelní čp. 501 Zobrazit
Energeticky úsporná opatření objektu č. 501 v Albrechticích Zobrazit
Energeticky úsporná opatření objektu DPS v Albrechticích Zobrazit
Havarijní oprava DPS č.p. 548 v Albrechticích Zobrazit
Havarijní stav jednotné kanalizace pod chodníkem na ul. Hlavní Zobrazit
Komunitní dům pro seniory Zobrazit
Obnova VO Pasecká Zobrazit
Odkanalizování objektů č.p. 698 a 714 Zobrazit
Opatření proti zemní vlhkosti a spodní vodě objektu č.p. 166, ul. Hlavní Zobrazit
Oprava chodníku a kanalizace ul. Hlavní (před č.p. 166) Zobrazit
Oprava chodníku CHS1 ul. Hlavní Zobrazit
Oprava chodníku na ul. Hlavní v úseku od ul. Rakovecká po nově rekonstruovaný úsek chodníku u areálu Dělnický dům Zobrazit
OPRAVA CHODNÍKU UL. HLAVNÍ POD OBECNÍM ÚŘADEM Zobrazit
Oprava chodníku ul. Hornická Zobrazit
Oprava havarijního stavu střešní konstrukce na objektu bytového domu č.p. 804, ul. Hornická Zobrazit
Oprava MK Osvobození Zobrazit
Oprava MK Pardubická výhybny Zobrazit
Oprava MK ul. Školní a Osvobození Zobrazit
Opravy povrchů místních komunikací v obci Albrechtice Zobrazit
Opravy přístupových chodníků k bytovým domům ul. Středová a Hornická, Úprava zpevněné plochy u objektu č.p. 11 ul. Školní Zobrazit
Parkoviště pro motorová vozidla na ul. Středová Zobrazit
Parkoviště, chodník - Dělnický dům Zobrazit
Pořízení cisternové automobilové stříkačky Zobrazit
Pořízení kompostérů pro občany obce Albrechtice Zobrazit
Pořízení komunálního vozu pro obec Albrechtice Zobrazit
Rekonstrukce dělnického domu č.p. 166, ul. Hlavní, Albrechtice - TDI a koordinátor BOZP Zobrazit
Rekonstrukce prostor ordinace gynekologie – zdravotní středisko č.p. 714, ul. obecní, Albrechtice Zobrazit
Rekonstrukce stoky ul. Bělehradská; Dělnický dům – parkoviště, chodník, kanalizace Zobrazit
Řešení odvodnění objektu č.p. 501 ul. Kostelní – dešťové vody - realizace Zobrazit
Sanace bytového domu č.p.802-806 na ul. Hornická - sanace vstupů 803, 804, 805, 806 Zobrazit
Silniční odvodňovací žlab na ul. Školní v Albrechticích Zobrazit
Snížení energetické náročnosti budovy zdravotního střediska Albrechtice Zobrazit
Splašková kanalizace obce Albrechtice – m.č. Zámostí, I.Etapa Zámostí – Sever Zobrazit
TDI a BOZP na staveništi pro investiční akci "Rekonstrukce mostu na ul. Školní" Zobrazit
Úprava kanalizace ZŠ Albrechtice - Zámostí Zobrazit
Vícepráce při realizaci projektu „Splašková kanalizace obce Albrechtice – m.č. Zámostí, I.Etapa Zámostí – Sever“ Zobrazit
Výměna oplocení u evangelického hřbitova, výměna oplocení u katolického hřbitova Zobrazit
Zahrada Albrechtice Zobrazit
Zahrada Albrechtice Zobrazit
Zateplení zbývající části bytového domu čp. 802 - 805 Zobrazit
Zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti Zobrazit
„ODKANALIZOVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÝCH PROVOZOVEN V ALBRECHTICÍCH“ Zobrazit
„Rekonstrukce dělnického domu č.p. 166, ul. Hlavní, Albrechtice“ Zobrazit
„ROZŠÍŘENÍ EVANGELICKÉHO HŘBITOVA“ Zobrazit

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Obec Albrechtice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap