Výstavba splaškové kanalizace a objektu ČOV Dolní Adršpach a Rekonstrukce splaškové kanalizace a objektu ČOV Horní Adršpach

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba splaškové kanalizace a objektu ČOV Dolní Adršpach a Rekonstrukce splaškové kanalizace a objektu ČOV Horní Adršpach zadávané zadavatelem Obec Adršpach. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Adršpach

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba splaškové kanalizace a objektu ČOV Dolní Adršpach a Rekonstrukce splaškové kanalizace a objektu ČOV Horní Adršpach

Předmět veřejné zakázky

Výstavba splaškové kanalizace a objektu ČOV Dolní Adršpach a Rekonstrukce splaškové kanalizace a objektu ČOV Horní Adršpach

Poznámka

Podlimitní zakázka na stavební práce

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

VZ 364359

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45232400-6, 45231300-8, 45232420-2, 45232421-9

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Adršpach

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

111 671 729,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 11. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 11. 2013

Lhůta pro podání nabídek

18. 4. 2014, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: POLIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Švec

Kontaktní e-mail: david.svec@ak-pkk.cz

Kontaktní telefon: 257 007 450

Kontaktní datová schránka: yxissku

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba splaškové kanalizace a objektu ČOV Dolní Adršpach a Rekonstrukce splaškové kanalizace a objektu ČOV Horní Adršpach.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Odůvodnění účelnosti 14. 11. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace 14. 11. 2013 Zobrazit
ZD příloha 4 - smlouva o dílo 14. 11. 2013 Zobrazit
ZD - příloha 2 slepý VV 14. 11. 2013 Zobrazit
Příloha 3 SOD 14. 11. 2013 Zobrazit
Příloha 3 ZD 14. 11. 2013 Zobrazit
Rozhodnutí zadavatele o změně ZD 26. 11. 2013 Zobrazit
Dodazečné informace I. 27. 11. 2013 Zobrazit
Příloha 1 a 5 ZD 27. 11. 2013 Zobrazit
Rozhodnutí zadavatele o změně zadávací dokumentace 29. 11. 2013 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II 6. 12. 2013 Zobrazit
Dodatečné informace III. 13. 12. 2013 Zobrazit
Změna zadávací dokumentace 20. 12. 2013 Zobrazit
Příloha č. 2 ZD - slepý VV 20. 12. 2013 Zobrazit
Oznámení o námitkách 20. 12. 2013 Zobrazit
Dodatečné informace IV 30. 12. 2013 Zobrazit
Dodatečné informace IV - Výkaz výměr 30. 12. 2013 Zobrazit
Dodatečné informace 15. 1. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 20. 1. 2014 Zobrazit
Rozhodnutí zadavatele o změně zadávací dokumentace ze dne 23.1.2014 23. 1. 2014 Zobrazit
Úplné znění zadávací dokumentace 23. 1. 2014 Zobrazit
Příloha č. 4 ZD - SoD 23. 1. 2014 Zobrazit
Příloha č 2a ZD - slepý rozpočet 23. 1. 2014 Zobrazit
Příloha č. 2b - krycí list rozpočtu 23. 1. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 3. 2. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 14. 2. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 27. 2. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 12. 3. 2014 Zobrazit
Příloha dodatečných informací - dopravní značení 12. 3. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 13. 3. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 21. 3. 2014 Zobrazit
Dodatečné inormace - aktuální Výkaz výměr - Příloha2a ZD 21. 3. 2014 Zobrazit
Dodatečné inormace - aktuální Výkaz výměr - Příloha2b ZD 21. 3. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 26. 3. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 1. 4. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 3. 4. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 4. 4. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 7. 4. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 17 10. 4. 2014 Zobrazit
Dodateční informace 17 - příloha 10. 4. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 17 - oprava 10. 4. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 17 - oprava - příloha 10. 4. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 14. 4. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 15. 4. 2014 Zobrazit
Smlouva o dílo vypracování PD skutečného provedení stavby a zajištění autorského dozoru na akci ČOV a splašková kanalizace Doln 9. 6. 2014 Zobrazit
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 12. 6. 2014 Zobrazit
Informace o podaných námitkách 2. 7. 2014 Zobrazit
Smlouva o dílo 11. 8. 2014 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 20. 8. 2014 Zobrazit
Smlouva č.12130621 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní ptostředí 9. 10. 2014 Zobrazit
Zástavní smlouva č. 121130621 - Z 9. 10. 2014 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 7913/00 2. 12. 2014 Zobrazit
Dodatek č.2 ke Smlouvě č. 7913/00 2. 12. 2014 Zobrazit
Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č. 7913/00 2. 12. 2014 Zobrazit
Dodatek č. 4 ke Smlouvě č. 7913/00 9. 3. 2015 Zobrazit
Výše skutečně uhrazených finančních prostředků za plnění veřejné zakázky za rok 2014 21. 5. 2015 Zobrazit
Dodatek č.5 ke Smlouvě č. 7913/00 24. 9. 2015 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12130621 o poskytnutí podpory ye Státního fondu životního prostředí ČR 23. 11. 2015 Zobrazit
Zástavní smlouva č. 12130621 - Z 2 23. 11. 2015 Zobrazit
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 7913/00 8. 1. 2016 Zobrazit
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů 28. 1. 2016 Zobrazit
Dodatek č.7 ke Smlouvě o dílo č. 7913/00 1. 3. 2016 Zobrazit
Dodatek č.2 ke smlouvě č. 12130621 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu živ 20. 3. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap