Rekonstrukce střechy pavilonu C

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce střechy pavilonu C zadávané zadavatelem Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce střechy pavilonu C

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výzvy je:
a) zhotovit pro objednatele jednostupňovou projektovou dokumentaci pro stavební řízení a provedení stavby, vyřídit stavební povolení, vykonat inženýrskou činnost stavby "Rekonstrukce střechy pavilónu C" (dále jen „stavba“) a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení (dále jen „dílo“). Projektová dokumentace bude zpracována na základě energetického auditu z r. 2008
b) provést pro objednatele stavbu „Rekonstrukce střechy pavilónu C" (dále jen „stavba“) v rozsahu dle zadávacích podmínek a předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy.

Externí odkaz na bližší informace

http://obaka.cz/

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45261910-6 opravy střech

Místo plnění veřejné zakázky

Obchodní akademie, Orlová, p. o.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

931 666,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 6. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 6. 2012

Lhůta pro podání nabídek

15. 6. 2012, 12:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce střechy pavilonu C.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo - I. část 11. 7. 2012 Zobrazit
Smlouva o dílo - II. část 11. 7. 2012 Zobrazit
Smlouva o dílo III. část 11. 7. 2012 Zobrazit
Rozpočet - příloha smlouvy o dílo 11. 7. 2012 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap