Dodávka techniky a vybavení pro Obchodní akademii, Český Těšín, příspěvková organizace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka techniky a vybavení pro Obchodní akademii, Český Těšín, příspěvková organizace zadávané zadavatelem Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka techniky a vybavení pro Obchodní akademii, Český Těšín, příspěvková organizace

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka techniky a vybavení pro Obchodní akademii, Český Těšín v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu „Digitálně vstřícná škola“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006222.

Předmětem veřejné zakázky pro Část 1 veřejné zakázky je dodávka IT a AV techniky (tablety, bezdrátová sluchátka k tabletům, nabíjecí základny, dataprojektory, počítačové sestavy, prezentéry a ozvučení učebny) dle specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace, která tvoří technickou specifikaci předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky. Součástí předmětu zakázky je rovněž doprava do místa plnění, instalace včetně ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy.

Předmětem veřejné zakázky pro Část 2 veřejné zakázky je modernizace vnitřní konektivity školy spočívající v dodávkách serverů a síťových zařízení dle specifikace uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace, která tvoří technickou specifikaci předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky. Součástí předmětu zakázky je rovněž doprava do místa plnění, instalace včetně ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

30213200-7; 30213300-8; 32321200-1; 48820000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Český Těšín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 042 315,- bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 026 120,- bez DPH (2 451 605,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 7. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 7. 2018

Lhůta pro podání nabídek

23. 7. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Kristina Bončková

Kontaktní e-mail: k.bonckova@oact.cz

Kontaktní telefon: +420 558 712 649

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka techniky a vybavení pro Obchodní akademii, Český Těšín, příspěvková organizace.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap