Revitalizace Dráchovských tůní – II. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace Dráchovských tůní – II. etapa zadávané zadavatelem Občanská spojka, z. s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Občanská spojka, z. s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace Dráchovských tůní – II. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je obnova stávajících i zaniklých tůní v nivě řeky Lužnice, které se nacházejí na území přírodní rezervace Dráchovské tůně (území evropsky významné lokality CZ0313106 Lužnice a Nežárka) včetně vybudování systému propojovacích kanálů, který umožní zásobení a manipulaci s vodou mezi jednotlivými tůněmi.
V průběhu výstavby budou provedena opatření zamezující poškození cenných společenstev vodní flory a fauny (chráněných druhů). Při realizaci stavby musí dodavatel učinit taková opatření, aby se zabránilo úniku ropných látek. Veškeré stavební stroje a nákladní automobily musí být vybaveny ekologicky odbouratelnými náplněmi.
Stavba bude realizována na území s vysokým stupněm ochrany životního prostředí s ohledem na vyhlášenou Přírodní rezervaci, dále oblast NATURA 2000 a Evropsky významnou lokalitu. Stavba se nachází v záplavovém území řeky Lužnice, ČHP 1-07-04-008 a 1-07-04-010. Dodavatel stavby je povinen zpracovat a projednat povodňový a havarijní plán. V těchto dokumentech budou definovány postupy minimalizace škod na stavbě při průchodu povodně.
Zadavatel v souladu s ustanovením §105 odst. 2 ZVZ požaduje, aby veškeré stavební a montážní práce s výjimkou vodorovných přesunů materiálu za hranicemi vlastního staveniště a prací specifikovaných ve stavebním objektu SO 19 - Vedlejší rozpočtové náklady, byly plněny přímo vybraným dodavatelem.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-028194

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000

Místo plnění veřejné zakázky

Přírodní rezervace Dráchovské tůně, Jihočeský kraj, okres Tábor, k. ú. Dráchov, ZUJ 552275, NUTS CZ0317552275.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

33 478 807,- bez DPH (40 509 356,40 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

29 695 000,- bez DPH (35 930 950,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

29 695 000,- bez DPH (35 930 950,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 10. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 10. 2017

Lhůta pro podání nabídek

9. 11. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Česká vodohospodářská s.r.o., Hlinská 456/2, 370 01 Č. Budějovice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Kamil Rucký

Kontaktní e-mail: vr@czvoda.cz

Kontaktní telefon: +420 702 058 505

Kontaktní datová schránka: 9sr8dss

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace Dráchovských tůní – II. etapa.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Revitalizace Dráchovských tůní – II. etapa zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o., správce společnosti DRÁCHOVSKÉ TŮNĚ - VHS – ZVÁNOVEC (14499924) Dodavatel 35 930 950,- Kč vč. DPH
29 695 000,- Kč bez DPH
HYDRO & KOV s.r.o. (27720161) Uchazeč 36 299 999,- Kč vč. DPH
29 999 999,- Kč bez DPH
PAS Natura s.r.o. (26035782) Uchazeč 37 592 280,- Kč vč. DPH
31 068 000,- Kč bez DPH
AQUASYS spol. s r.o. (25344447) Uchazeč 38 115 000,- Kč vč. DPH
31 500 000,- Kč bez DPH
SYNER VHS Vysočina, a.s. (25183052) Uchazeč 39 434 640,77 Kč vč. DPH
32 590 612,21 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap