O-I Manufacturing Czech Republic, a.s.

Sídlo zadavatele

Ruská 113/80, Dubí - Bystřice, PSČ 417 03

Ústecký kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

14864584

Www stránky zadavatele

http://eu.o-i.com/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://o-i.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/o-i-manufacturing-czech-republic-a-s_3747/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

634349

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází prozatím aktuální veřejné zakázky zadavatele O-I Manufacturing Czech Republic, a.s.. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Název: Detail:
Deinstalace a instalace sklářské vany a s nimi spojené práce / Dismantling and Installation of a Glass Melting Furnace and related Works Zobrazit
Dodávka a instalace chladící věže pro příhřev a zakladač kmene / Supply and Installation of Boosting and Batch chargers Cooling Tower Zobrazit
Dodávka a instalace chladících pecí pro linku č. 21 a č 22 / Supply and installation of Lehrs for Line No. 21 and No. 22 Zobrazit
Dodávka a instalace chladících pecí pro linku č. 21 a č. 22 Dvě / Supply and installation of Lehrs for Line No. 21 and No. 22 Two Zobrazit
Dodávka a instalace chlazení granulace / Supply and Installation of Cullet water recycling system Zobrazit
Dodávka a instalace DFC rozvaděče a související infrastruktury / Supply and Installation of DFC Cabinet, Wiring and Field Instrumentation Zobrazit
Dodávka a instalace distribuce tlakového vzduchu a vakua pro sklářské stroje / Supply and installation of piping for compressed air and vacuum for IS machines Zobrazit
Dodávka a instalace granulátoru a související infrastruktury / Supply and installation of Scraper and its infrastructure Zobrazit
Dodávka a instalace granulátoru a související infrastruktury 2 / Supply and Installation of the Scraper ant is infrastructure 2 Zobrazit
Dodávka a instalace ochozů a svodů kapek pro sklářské stroje č. 22 a 23 / Supply and Installation of Platform and Cullet chutes for IS Machines #22 and #23 Zobrazit
Dodávka a instalace podpůrných ocelových struktur pro stroje 22 a 23 / Supply and Installation of Supporting Steel Structures for Machines 22 and 23 Zobrazit
Dodávka a instalace potrubí a vedení pro chlazení a spalování vzduchu / Supply and Installation of Piping and Ducting for cooling and air combustion Zobrazit
Dodávka a instalace potrubí pro kompresory, chladící věž a stlačený vzduch / Supply and installation of piping for Compressors, Cooling Tower and Compressed Air Zobrazit
Dodávka a instalace repase regulační plynové stanice a průmyslového plynovodu / Supply and Installation of upgrade of Gas regulation station and industrial gas piping Zobrazit
Dodávka a instalace sklářských formovacích strojů pro linky č. 22 a 23 / Supply and Installation of Glass Containers Forming Machines for Lines No. 22 and 23 Zobrazit
Dodávka a instalace spalovacího systému pro vanu, refiner a forehearth / Supply and installation of combustion system for Furnace, Refiner and Forehearth Zobrazit
Dodávka a instalace spodní části dvou denních sil / Supply and Installation of the low part of two daily Silos Zobrazit
Dodávka a instalace vedení chlazení pro sklářské stroje 22 a 23 / Supply and Installation of Cooling ducts for Machine #22 and #23 Zobrazit
Dodávka a instalace ventilátorů pro vanu, sklářské stroje a forehearth + refiner / Supply and Installation of Fans for Furnace, IS Machines and Forehearth + Refiner Zobrazit
Dodávka a instalace zakladače kmene a související infrastruktury / Supply and Installation of Batch charger and its infrastructure Zobrazit
Dodávka a zprovoznění hořáků pro vanu / Supply and Commissioning of Furnace Burners Zobrazit
Dodávka a zprovoznění uzavřeného televizního okruhu (CCTV) / Supply and Commissioning of Closed Circuit Television (CCTV) Zobrazit
Dodávka a zprovoznění uzavřeného televizního okruhu (CCTV) 2 / Supply and Commissioning of Closed Circuit Television (CCTV) 2 Zobrazit
Dodávka a zprovoznění vývěv / Supply and Commissioning of new Vacuum Pumps Zobrazit
Dodávka a zprovoznění vývěv 2 / Supply and Commissioning of new Vacuum Pumps 2 Zobrazit
Dodávka a zprovoznění zařízení pro nanášení teplého pokovu na lince 23 / Supply and Commissioning of Hood Hot End Coating Line 23 Zobrazit
Dodávka izolačního žáromateriálu / Supply of Insulation Refractories Zobrazit
Dodávka litého žáromateriálu typu FC AZS a FC AlfaBeta Alumina / Supply of FC AZS and AlfaBeta Alumina Refractories Zobrazit
Dodávka sklářských strojů a jejich instalace / Supply of glass containers forming machines and their installation Zobrazit
Dodávka termočlánků včetně drahých kovů / Supply of Thermocouples including precious metals Zobrazit
Dodávka termočlánků včetně drahých kovů 2 / Supply of Thermocouples including precious metals 2 Zobrazit
Dodávka žáromateriálových malt / Supply of Mortars for Refractories Zobrazit
Dodávka žáromateriálu typu Alumina / Supply of Regenerator & Furnace Refractory - Alumina Zobrazit
Dodávka žáromateriálu typu Bonded AZS / Supply of Bonded AZS refractories Zobrazit
Dodávka žáromateriálu typu Checkers / Supply of FC Checkers Refractories Zobrazit
Dodávka žáromateriálu typu Iso-pressed Chrome Throat Cover / Supply of Iso-pressed Chrome Throat Cover Refractories Zobrazit
Dodávka žáromateriálu typu Mullite / Supply of Mullite Refractories Zobrazit
Dodávka žáromateriálu typu Refiner a Forehearth Covers / Supply of Refiner and Forehearth Cover Refractories Zobrazit
Dodávka žáromateriálu typu Silica / Supply of refractories type Silica Zobrazit
Výstavba velína pro vanu Zobrazit

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází prozatím neukončené veřejné zakázky zadavatele O-I Manufacturing Czech Republic, a.s.. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Profil zadavatele O-I Manufacturing Czech Republic, a.s. neobsahuje žádné neaktivní veřejné zakázky.
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap