Dodávka CNC profilové brusky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka CNC profilové brusky zadávané zadavatelem NTZ s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

NTZ s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka CNC profilové brusky

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka „CNC profilové brusky“. Zakázka je realizována v rámci projektu „Rozšíření technologického vybavení ve společnosti NTZ s.r.o.“.
Podrobné informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o výběrové řízení podle Pravidel pro výběr dodavatelů v OP PIK.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Rokytnice 190, 75501 Vsetín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 200 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 7. 2017

Lhůta pro podání nabídek

7. 8. 2017, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Radomír Zezula

Kontaktní e-mail: zezula@ntzvsetin.cz

Kontaktní telefon: +420 605 859 550

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka CNC profilové brusky.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka CNC profilové brusky zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
EDM TRADE s.r.o. (26940655) Dodavatel 4 954 904,- Kč vč. DPH
4 094 962,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap