Právě se nacházíte: Profil zadavatele > NOVING OK s.r.o. > 3D skener

3D skener

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce 3D skener zadávané zadavatelem NOVING OK s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

NOVING OK s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

3D skener

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka 3D skeneru pro detailní měření a dokumentaci určeného pro přenos prostorových útvarů do virtuálních 3D modelů, který musí splňovat minimální požadavky dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 Zadávací dokumentace – Technické parametry.

Jedná se o automatický, bezkontaktní, bodový laserový skenovací systém (3D skener) s dosahem minimálně 100 metrů, který bude snímat ocelové konstrukce a pořizovat 3D fotografie pro synchronizaci s měřenými body. Jedná se o 3D skener, který umožňuje vytvářet trojrozměrné modely a vizualizovat ocelové konstrukce s mimořádně vysokou rychlostí, přesností, kompletností a také bezpečností. Bude využíván k zaměřování ocelových konstrukcí, přičemž toto měření musí být prováděno z několika pozic, aby se dosáhlo zaměření všech potřebných objektů. Jednotlivé skeny budou registrovány, čímž vznikne jeden komplexní, vzájemně propojený model.

Požadujeme dodávku 3D skeneru, který se využívá k měření délek pulsní laserovou technologií a na základě měřených úhlů a vzdáleností určuje přímo souřadnice bodů v trojrozměrném prostoru.

Základním hodnotícím kritériem této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

Poznámka

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Podáním nabídky do tohoto výběrového řízení uchazeč akceptuje a plně přijímá tuto povinnost.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0008881

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Úlehlova 108/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 100 000,- bez DPH (1 331 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 11. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 11. 2017

Lhůta pro podání nabídek

1. 12. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AVE FINANCE s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Orság

Kontaktní e-mail: orsag@avefinance.cz

Kontaktní telefon: 604994477

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce 3D skener.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap