Pronájem výstavního stánku - SPATEX 2017 (31.1.2017 - 2.2.2017), Coventry, Anglie

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pronájem výstavního stánku - SPATEX 2017 (31.1.2017 - 2.2.2017), Coventry, Anglie zadávané zadavatelem NIVEKO s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

NIVEKO s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pronájem výstavního stánku - SPATEX 2017 (31.1.2017 - 2.2.2017), Coventry, Anglie

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky je dodávka grafického návrhu stánku, výkresové dokumentace
stánku, pronájem stánku, montáž a demontáž stánku včetně pronájmu zařízení nutného
k provozu výstavního stánku a zabudování všech vystavovaných exponátů (exponáty dodá
zadavatel) blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech nezbytných služeb, které jsou nutné ke splnění zakázky, spočívajících v její instalaci a uvedení do plného provozu v místě realizace zahraničního veletrhu.

Blíže viz Zadávací dokumentace

Poznámka

Veřejná zakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s aktuálními Pravidly pro výběr dodavatelů v Operačním
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

39154100-7

Místo plnění veřejné zakázky

Jaguar Exhibition Hall, Ricoh Arena, Coventry UK. Phoenix Way, Coventry, West Midlands CV6 6GE

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

400 000,- bez DPH (484 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 11. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 11. 2016

Lhůta pro podání nabídek

19. 12. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JVM - RPIC, spol. s r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Petr Kvasnica

Kontaktní e-mail: kvasnica@jvmrpic.cz

Kontaktní telefon: 576011349

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pronájem výstavního stánku - SPATEX 2017 (31.1.2017 - 2.2.2017), Coventry, Anglie.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap