Dodávka kelímků pro vícenásobné použití – II.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka kelímků pro vícenásobné použití – II. zadávané zadavatelem NICKNACK s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

NICKNACK s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka kelímků pro vícenásobné použití – II.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka polypropylenových nápojových kelímků pro opakované použití včetně potisků a přepravních boxů (dále jen „dodávka“), a to v následujícím rozsahu:
- 160.000 ks nápojových kelímků o objemu 0,5 litru s potiskem,
- 750 ks přepravních boxů s víkem pro kelímky o objemu 0,5 litru,
- 50.000 ks nápojových kelímků o objemu 0,3 litru s potiskem,
- 200 ks přepravních boxů s víkem pro kelímky o objemu 0,3 litru,
- 30.000 ks nápojových kelímků o objemu 0,25 litru,
- 150 ks přepravních boxů s víkem pro kelímky o objemu 0,25 litru.
- 30.000 ks HOT CUP kelímků o objemu 0,2 litru,
- 30.000 ks víček pro HOT CUP kelímky o objemu 0,2 litru,
- 150 ks přepravních boxů s víkem pro kelímky o objemu 0,2 litru,
- 15.000 ks HOT CUP kelímků o objemu 0,1 litru,
- 80 ks přepravních boxů s víkem pro kelímky o objemu 0,1 litru,

Poznámka

Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
Zadavatel může v souladu s ustanovením § 39 odst. 5 zákona ověřovat věrohodnost údajů, či dokladů.
Jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky.
Jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje všude tam, kde mu to zákon umožňuje, doručovat písemnosti účastníkům a dodavatelům zadávacího řízení v souladu s ust. § 53 odst. 5 zákona umístěním na profil zadavatele, přičemž za okamžik doručení dodavatelům nebo účastníkům se považuje moment takového uveřejnění dokumentů nebo listin na profil zadavatele k příslušné veřejné zakázce.
Dodavatel bere na vědomí, že on sám i jeho poddodavatelé jsou povinni spolupodílet se a umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Odpovědné veřejné zadávání je proces, při kterém zadavatel nakupuje produkty, služby a stavební práce, které potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu za peníze vytvářením prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizací negativních dopadů na životní prostředí. Podrobnosti dále stanoví návrh smlouvy.
Projekt je spolufinancován z prostředků Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu „NICKNACK - kelímky na vícenásobné použití, reg.č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013343“.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

19520000-7; 39221000-7; 39221110-1;39221120-4

Místo plnění veřejné zakázky

Brno

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 670 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 9. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 9. 2021

Lhůta pro podání nabídek

30. 9. 2021, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka kelímků pro vícenásobné použití – II..

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap