Výpůjčka dvou plně automatizovaných biochemických analyzátorů a dodávky specifického spotřebního materiálu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výpůjčka dvou plně automatizovaných biochemických analyzátorů a dodávky specifického spotřebního materiálu zadávané zadavatelem Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výpůjčka dvou plně automatizovaných biochemických analyzátorů a dodávky specifického spotřebního materiálu

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem jsou:

a) Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu potřebného pro provádění laboratorních vyšetření biologického materiálu (tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu – dále jen diagnostika) v oblasti níže definovaného spektra vyšetření a v objemu uvedených v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 Výzvy, včetně zajištění přepravy tohoto spotřebního materiálu do místa určení – Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice s poliklinikou Karviná, příspěvková organizace - areál nemocnice v Orlové, Masarykova 900, Orlová Lutyně.

b) Bezplatná výpůjčka dvou plně automatických otevřených biochemických analyzátorů pro rutinní i speciální biochemické analýzy (fotometrie, turbidimetrie,ISE) v biologických materiálech, včetně:
- dodávky UPS ( včetně dokumentace a manuálu v českém jazyce)
- připojení analyzátorů do laboratorního informačního systému OpenLIMS firmy Stapro,

- zajištění dopravy do místa plnění, instalace a uvedení do provozu,
- zajištění připojení demineralizované vody od stávající vodáry ke druhému biochemickému analyzátoru umístěnému do vedlejší místnosti,
- upgrade programu SLP z monoverze na síťovou verzi,
- provádění předepsaných bezpečnostně technických prohlídek a plné servisní zabezpečení,

- provedení zabezpečení přejímací zkoušky funkčnosti dodávaného přístroje,

- provedení instruktáže min. 15 osob zadavatele v potřebném rozsahu, a to v českém jazyce v sídle zadavatele, v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb.,
- dodání podkladů potřebných pro provoz zařízení, zejména uživatelských manuálů (návod k obsluze) v českém jazyce, a to v tištěné, popřípadě elektronické podobě, a technických manuálů v češtině nebo v angličtině,
- dodání dokladů osvědčujících způsobilost dodávky k účelu užívání v České republice,
- dodání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 268/2014 Sb., (neobsahuje-li prohlášení o shodě zařazení do klasifikační třídy, doloží účastník současně i prohlášení o zařazení do příslušné klasifikační třídy, popř. doloží kopii rovnocenných dokladů vydaných v členském státě EU včetně překladu do českého jazyka),
- provádění odborné údržby v souladu se zákonem č. 268/2014. a plné servisní zabezpečení, a to po celou dobu trvání výpůjčky,
- dostupnost servisu (servisního technika ) do 4 hodin od nahlášení závady, servisní podpora 24 hodin denně po 7 dní v týdnu, bezplatná Hotline linka

vše výše zmiňované na náklady dodavatele po celou dobu trvání výpůjčky.

c) Analyzátory musí být stejného typu (od jednoho výrobce), používající stejná činidla. Jeden z těchto analyzátorů musí být nový, nerepasovaný (rok výroby 2017, 2018), druhý může být repasovaným strojem, avšak s rokem výroby ne starším než 2016).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000011

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1907180911

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

33190000-8, 38434500-1

Místo plnění veřejné zakázky

Orlová

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 800 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 6. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

28. 6. 2018

Lhůta pro podání nabídek

7. 8. 2018, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUDr. Rita Kubicová, advokátka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Rita Kubicová

Kontaktní e-mail: vzakazky@advokatkakubicova.eu

Kontaktní telefon: +420 608 831 124

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výpůjčka dvou plně automatizovaných biochemických analyzátorů a dodávky specifického spotřebního materiálu.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap