Svoz a likvidace ostatních odpadů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Svoz a likvidace ostatních odpadů zadávané zadavatelem Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Svoz a likvidace ostatních odpadů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je komplexní nakládání s odpady na pracovištích zadavatele.
Konkrétně se jedná o zajištění:
- přepravy, využití, přepracování a likvidace ostatních (komunálních) odpadů dle předpokladu (uvedeného v příloze č. 1 smlouvy o dílo),
- dodání a bezplatnou výpůjčku shromažďovacích prostředků (sběrných kontejnerů) dle požadavků zadavatele,
- řádného označení shromažďovacích prostředků,
- přistavování vhodných sběrných prostředků (musí odpovídat právním předpisům v oblasti bezpečnosti a požární ochrany),
- třídění odpadů na jednotlivé druhy,
- přejímky využitelných odpadů k recyklaci,
- odvoz biologicky rozložitelných odpadů,
- bezplatné celoroční odborné a poradenské činnosti v oblasti odpadového hospodářství,
- vystavování dokladů souvisejících s přejímkou, přepravou a likvidací ostatních odpadů,
- zajištění výše uvedených činností na všech pracovištích zadavatele:
- pracoviště Karviná-Ráj, Vydmuchov 399/5, PSČ 734 01
- pracoviště Orlová-Lutyně, Masarykova 900, PSČ 735 14

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90513000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Vydmuchov 399/5; pracoviště Karviná-Ráj, Vydmuchov 399/5, PSČ 734 01, pracoviště Orlová-Lutyně, Masarykova 900, PSČ 735 14, Ráj, 734 01 Karviná,

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 060 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 11. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 11. 2021

Lhůta pro podání nabídek

14. 12. 2021, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Svoz a likvidace ostatních odpadů.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap