Rekonstrukce budovy následné péče – přemístění oddělení rehabilitace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce budovy následné péče – přemístění oddělení rehabilitace zadávané zadavatelem Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce budovy následné péče – přemístění oddělení rehabilitace

Předmět veřejné zakázky

Předmětem je provedení stavebních prací. Dle projektové dokumentace je stavba členěná na jeden stavební objekt a tři provozní soubory:
SO 01 – Rekonstrukce 1.PP a 1.NP na rehabilitační středisko
architektonicko –stavební řešení
požárně bezpečnostní řešení
zdravotně technické instalace
zařízení pro vytápění staveb
zařízení silnoproudé elektrotechniky
zařízení slaboproudé elektrotechniky
PS 01 – Lékařská technologie
PS 02 – Vzduchotechnika, chlazení
PS 03 – Měření a regulace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000014

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-028809

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1809180911

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45215100-8

Místo plnění veřejné zakázky

Karviná

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

20 000 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

17 805 856,00 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 8. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 8. 2018

Lhůta pro podání nabídek

18. 9. 2018, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUDr. Rita Kubicová, advokátka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Rita Kubicová

Kontaktní e-mail: vzakazky@advokatkakubicova.eu

Kontaktní telefon: +420 608 831 124

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce budovy následné péče – přemístění oddělení rehabilitace.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap