Přeprava stravy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Přeprava stravy zadávané zadavatelem Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Přeprava stravy

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je přeprava hotové stravy hotových jídel a nápojů v zařízeních a nádobách zadavatele za podmínek stanovených v zadávacích podmínkách, a to v souladu s harmonogramem denních závozů, obecně platnými právními předpisy a hygienickými normami účinnými ke dni provádění přepravy, mezi pracovišti zadavatele v Karviné-Ráji a Orlové-Lutyni.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

60000000-8; 60100000-9

Místo plnění veřejné zakázky

Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj a Masarykova 900, Orlová

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 400 000,- bez DPH (4 114 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

2. 7. 2015, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUDr. Rita Kubicová, advokátka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Lukáš Chalás

Kontaktní e-mail: chalas@advokatkakubicova.eu

Kontaktní telefon: +420 733 119 022

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Přeprava stravy.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Přeprava stravy zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
TRAVEL & MOVING s.r.o. (01422171) Uchazeč 3 932,50 Kč vč. DPH
3 250,- Kč bez DPH
Petra Macurová (67343538) Uchazeč 3 206,50 Kč vč. DPH
2 650,- Kč bez DPH
Vladimír Nalevajka (73928500) Dodavatel 2 783,- Kč vč. DPH
2 300,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap