Pořízení počítačového tomografu (CT)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení počítačového tomografu (CT) zadávané zadavatelem Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení počítačového tomografu (CT)

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného, ne demo apod. počítačového tomografu (CT) včetně všech součástí a příslušenství pro pracoviště zadavatele v Karviné Ráji, který bude splňovat zadavatelem požadované parametry a funkcionality, a to podle zadávací dokumentace a ustanovení obchodních podmínek.

Předmětem této zakázky je také poskytnutí servisu po dobu trvání záruční doby, a to v rozsahu a dle podmínek předepsaných výrobcem a stanovených zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

33115000-9

Místo plnění veřejné zakázky

Sídlo zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

12 396 694,- bez DPH (15 000 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 10. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 8. 2015

Lhůta pro podání nabídek

23. 10. 2015, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUDr. Rita Kubicová, advokát

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Lukáš Chalás

Kontaktní e-mail: chalas@advokatkakubicova.eu

Kontaktní telefon: +420 733 119 022

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení počítačového tomografu (CT).

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Pořízení počítačového tomografu (CT) zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Siemens Healthcare, s.r.o. (04179960) Dodavatel 14 763 210,- Kč vč. DPH
12 201 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap