Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace - Rouškování a pláště

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace - Rouškování a pláště zadávané zadavatelem Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace - Rouškování a pláště

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou:
- dodávky nových rouškovacích setů určených pro jednorázové použití v rámci konkrétních typů operací a dále dodávka nových plášťů rovněž pro jednorázové použití, které budou splňovat zadavatelem požadované parametry a funkcionality, pro potřeby Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizace,
- dodání dokladů osvědčujících způsobilost dodávky k účelu užívání v České republice,
- dodání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 268/2014 Sb., (neobsahuje-li prohlášení o shodě zařazení do klasifikační třídy, doloží účastník současně i prohlášení o zařazení do příslušné klasifikační třídy, popř. doloží kopii rovnocenných dokladů vydaných v členském státě EU včetně překladu do českého jazyka),
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na 2 části, a to:
Část I. – Rouškovací sety
Část II. – Operační pláště SMS

Poznámka

Dne 10.7.2018 došlo k uveřejnění Oznámení o výběru dodavatele vč. příloh. Zadavatel sděluje, že v rámci zveřejněné listiny předmětně označené "Výsledek posouzení podmínek účasti vybraného dodavatele" došlo při zpracování v rámci záhlaví listiny k chybnému uvedení názvu veřejné zakázky. Zadavatel z opatrnosti sděluje, že se jedná o chybu v psaní, přičemž vzhledem k dalšímu obsahu listiny, ze kterého plyne, mimo správného názvu, i numerická identifikace veřejné zakázky, jde o vadu zjevnou. Zadavatel tímto nesprávné označení opravuje na správné označení veřejné zakázky: "Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace - Rouškování a pláště".

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000004

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-008431

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

33140000-3, 39518200-8

Místo plnění veřejné zakázky

Karviná

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 669 740,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 3. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 3. 2018

Lhůta pro podání nabídek

23. 4. 2018, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUDr. Rita Kubicová, advokátka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Rita Kubicová

Kontaktní e-mail: vzakazky@advokatkakubicova.eu

Kontaktní telefon: +420 608 831 124

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace - Rouškování a pláště.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap