Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace - Rouškování a pláště

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace - Rouškování a pláště zadávané zadavatelem Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace - Rouškování a pláště

Předmět veřejné zakázky

Dodávky nových rouškovacích setů určených pro jednorázové použití v rámci konkrétních typů operací a dále dodávka nových plášťů rovněž pro jednorázové použití, které budou splňovat zadavatelem požadované parametry a funkcionality, pro potřeby Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizace.
Dodání dokladů osvědčujících způsobilost dodávky k účelu užívání v České republice.
Dodání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 268/2014 Sb., (neobsahuje-li prohlášení o shodě zařazení do klasifikační třídy, doloží účastník současně i prohlášení o zařazení do příslušné klasifikační třídy, popř. doloží kopii rovnocenných dokladů vydaných v členském státě EU včetně překladu do českého jazyka).

Poznámka

Zakázka je rozdělena do dvou částí.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000026

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1001180911

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

33140000-3, 39518200-8

Místo plnění veřejné zakázky

Karviná

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 669 740,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 11. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 11. 2017

Lhůta pro podání nabídek

10. 1. 2018, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUDr. Rita Kubicová, advokátka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Rita Kubicová

Kontaktní e-mail: vzakazky@advokatkakubicova.eu

Kontaktní telefon: +420 608 831 124

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace - Rouškování a pláště.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap