Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Postele

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Postele zadávané zadavatelem Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Postele

Poznámka

Veřejná zakázka byla zadána pouze co do části I., naopak v částech II, III, IV a V. byla zrušena.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000019

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

P17V00000194

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

33100000-1, 33190000-8, 33192100-3, 33192160-1, 33192120-9.

Místo plnění veřejné zakázky

Karviná, Orlová

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 289 256,20 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 9. 2017

Lhůta pro podání nabídek

16. 11. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUDr. Rita Kubicová, advokátka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Rita Kubicová

Kontaktní e-mail: vzakazky@advokatkakubicova.eu

Kontaktní telefon: +420 608 831 124

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Postele.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 27. 9. 2017 Zobrazit
Požadované technické parametry - příloha č.1 Zadávací dokumentace 27. 9. 2017 Zobrazit
Krycí list nabídky pro část I. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 27. 9. 2017 Zobrazit
Krycí list nabídky pro část II. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 27. 9. 2017 Zobrazit
Krycí list nabídky pro část III. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 27. 9. 2017 Zobrazit
Krycí list nabídky pro část IV. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 27. 9. 2017 Zobrazit
Krycí list nabídky pro část V. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 27. 9. 2017 Zobrazit
Obchodní podmínky pro část I. VZ - příloha č.3 Zadávací dokumentace 27. 9. 2017 Zobrazit
Obchodní podmínky pro část II. VZ - příloha č.3 Zadávací dokumentace 27. 9. 2017 Zobrazit
Obchodní podmínky pro část III. VZ - příloha č.3 Zadávací dokumentace 27. 9. 2017 Zobrazit
Obchodní podmínky pro část IV. VZ - příloha č.3 Zadávací dokumentace 27. 9. 2017 Zobrazit
Obchodní podmínky pro část V. VZ - příloha č.3 Zadávací dokumentace 27. 9. 2017 Zobrazit
Seznam významných dodávek pro část I. VZ - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 27. 9. 2017 Zobrazit
Seznam významných dodávek pro část II. VZ - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 27. 9. 2017 Zobrazit
Seznam významných dodávek pro část III. VZ - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 27. 9. 2017 Zobrazit
Seznam významných dodávek pro část IV. VZ - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 27. 9. 2017 Zobrazit
Seznam významných dodávek pro část V. VZ - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 27. 9. 2017 Zobrazit
Čestné prohlášení k servisu nabízeného přístroje - příloha č. 5 Zadávací dokumentace 27. 9. 2017 Zobrazit
Elektronický nástroj E-ZAK – uživatelská příručka pro dodavatele - přiloha č.6 Zadávací dokumentace 27. 9. 2017 Zobrazit
Změna zadávací dokumentace 4. 10. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace I. 7. 11. 2017 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele, vč. příloh 24. 11. 2017 Zobrazit
Sdělení zadavatele o zrušení zadávacího řízení – část II, III, IV, V 2. 6. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce o části I. 3. 6. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce o částech II, III, IV, V 3. 7. 2018 Zobrazit
Uveřejnění smluvní hodnoty veřejné zakázky a skutečně uhrazené ceny - Část I. 23. 8. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Postele zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
1) MEDITECH, s.r.o (60707992) Dodavatel 210 540,- Kč vč. DPH
174 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap