Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Postele II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Postele II zadávané zadavatelem Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Postele II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2017, 2018), nepoužitých přístrojů:

- Křeslo odběrové (10 ks)
- Lehátko transportní (10 ks)
- Lůžko nemocniční – elektricky polohovatelné (10 ks)
- Lůžko nemocniční – pro intenzivní péči (3 ks)
- Lůžko resuscitační (6 ks)
- Vozík převazový (5 ks)

pro potřeby pracovišť zadavatele, dle technické specifikace uvedené v Příloze 1 Zadávací dokumentace (dále též „zboží“).

Zadavatel požaduje zboží s veškerým příslušenstvím dle technické specifikace.

Veškeré dodávky nabízené účastníkem musí splňovat platné české normy, atesty a právní předpisy.

Nedílnou součástí dodávky bude zprovoznění, instruktáž, doklady (vč. prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy ZP), návody v českém jazyce (1x tištěný a 1x na CD nebo flash paměti (formát doc, pdf)), které jsou nutné k převzetí zboží do vlastnictví kupujícího a k jeho provozu.

Poznámka

Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na 4 části. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000009

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-020317

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

P18V00000199

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

33100000-1, 33190000-8, 33192100-3, 33192160-1, 33192120-9

Místo plnění veřejné zakázky

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 986 200,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 680 704,50 bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 680 704,50 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 6. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 6. 2018

Lhůta pro podání nabídek

27. 7. 2018, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUDr. Rita Kubicová, advokátka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Rita Kubicová

Kontaktní e-mail: vzakazky@advokatkakubicova.eu

Kontaktní telefon: +420 608 831 124

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Postele II.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 21. 6. 2018 Zobrazit
Požadované technické parametry - příloha č.1 Zadávací dokumentace 21. 6. 2018 Zobrazit
Krycí list k části I. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 21. 6. 2018 Zobrazit
Krycí list k části II. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 21. 6. 2018 Zobrazit
Krycí list k části III. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 21. 6. 2018 Zobrazit
Krycí list k části IV. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 21. 6. 2018 Zobrazit
Obchodní podmínky k části I. - příloha č. 3 Zadávací dokumentace 21. 6. 2018 Zobrazit
Obchodní podmínky k části II. - příloha č. 3 Zadávací dokumentace 21. 6. 2018 Zobrazit
Obchodní podmínky k části III. - příloha č. 3 Zadávací dokumentace 21. 6. 2018 Zobrazit
Obchodní podmínky k části IV. - příloha č. 3 Zadávací dokumentace 21. 6. 2018 Zobrazit
Seznam významných dodávek k části I. - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 21. 6. 2018 Zobrazit
Seznam významných dodávek k části II. - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 21. 6. 2018 Zobrazit
Seznam významných dodávek k části III. - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 21. 6. 2018 Zobrazit
Seznam významných dodávek k části IV. - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 21. 6. 2018 Zobrazit
Čestné prohlášení k servisu nabízeného přístroje - příloha č. 5 Zadávací dokumentace 21. 6. 2018 Zobrazit
Elektronický nástroj E-ZAK – uživatelská příručka pro dodavatele - přiloha č.6 Zadávací dokumentace 21. 6. 2018 Zobrazit
Dodatečná informace nebo vysvětlení zadávací dokumentace č. I 17. 7. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele, vč. příloh 21. 8. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce 1. 11. 2018 Zobrazit
Informace dle § 219 zákona ZZVZ Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy - část VZ II,III,IV 24. 1. 2019 Zobrazit
Informace dle § 219 zákona ZZVZ Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy - část I VZ 8. 3. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap