Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Laboratorní technika II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Laboratorní technika II zadávané zadavatelem Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Laboratorní technika II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2017, 2018), nepoužitých přístrojů:

- Centrifuga laboratorní – velkoobjemová s chlazením (1ks)
- Centrifuga laboratorní (1ks)
- Analyzátor hematologický vč. digitální morfologie (1 ks)
- Analyzátor POCT (1 ks)
- Hrnec tlakový na imunohistochemii (1 ks)
- Lednice laboratorní (5ks)
- Separátor krve (1ks)

pro potřeby pracovišť zadavatele, dle technické specifikace uvedené v Příloze 1 Zadávací dokumentace (dále též „zboží“).

Zadavatel požaduje zboží s veškerým příslušenstvím dle technické specifikace.


Veškeré dodávky nabízené účastníkem musí splňovat platné české normy, atesty a právní předpisy.


Nedílnou součástí dodávky bude zprovoznění, instruktáž, doklady (vč. prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy ZP), návody v českém jazyce (1x tištěný a 1x na CD nebo flash paměti (formát doc, pdf)), které jsou nutné k převzetí zboží do vlastnictví kupujícího a k jeho provozu.

Poznámka

PRO ČÁST II Analyzátor hematologický vč. digitální morfologie (1 ks) SE NOVĚ STANOVÍ LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 20.09.2018 09:00:00 HOD, OBÁLKY S NABÍDKAMI SE BUDOU OTEVÍRAT DNE 20.09.2018 od 11:00:00 HOD.
UVEDENÁ ZMĚNA SE TÝKÁ POUZE ČÁSTI II.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000013

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-024717

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

P18V00000200

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

33100000-1, 33190000-8, 42931100-2, 42931120-8, 38000000-5, 33141300-3

Místo plnění veřejné zakázky

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 657 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 626 209,00 bez DPH (4 387 712,89 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 626 209,00 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 7. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 7. 2018

Lhůta pro podání nabídek

24. 8. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUDr. Rita Kubicová, advokátka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Rita Kubicová

Kontaktní e-mail: vzakazky@advokatkakubicova.eu

Kontaktní telefon: +420 608 831 124

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Laboratorní technika II.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 24. 7. 2018 Zobrazit
Požadované technické parametry - příloha č.1 Zadávací dokumentace 24. 7. 2018 Zobrazit
Krycí list k části I. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 24. 7. 2018 Zobrazit
Krycí list k části II. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 24. 7. 2018 Zobrazit
Krycí list k části III. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 24. 7. 2018 Zobrazit
Krycí list k části IV. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 24. 7. 2018 Zobrazit
Krycí list k části V. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 24. 7. 2018 Zobrazit
Krycí list k části VI. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 24. 7. 2018 Zobrazit
Obchodní podmínky k části I. - příloha č. 3 Zadávací dokumentace 24. 7. 2018 Zobrazit
Obchodní podmínky k části II. - příloha č. 3 Zadávací dokumentace 24. 7. 2018 Zobrazit
Obchodní podmínky k části III. - příloha č. 3 Zadávací dokumentace 24. 7. 2018 Zobrazit
Obchodní podmínky k části IV. - příloha č. 3 Zadávací dokumentace 24. 7. 2018 Zobrazit
Obchodní podmínky k části V. - příloha č. 3 Zadávací dokumentace 24. 7. 2018 Zobrazit
Obchodní podmínky k části VI. - příloha č. 3 Zadávací dokumentace 24. 7. 2018 Zobrazit
Seznam významných dodávek k části I. - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 24. 7. 2018 Zobrazit
Seznam významných dodávek k části II. - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 24. 7. 2018 Zobrazit
Seznam významných dodávek k části III. - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 24. 7. 2018 Zobrazit
Seznam významných dodávek k části IV. - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 24. 7. 2018 Zobrazit
Seznam významných dodávek k části V. - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 24. 7. 2018 Zobrazit
Seznam významných dodávek k části VI. - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 24. 7. 2018 Zobrazit
Čestné prohlášení k servisu nabízeného přístroje - příloha č. 5 Zadávací dokumentace 24. 7. 2018 Zobrazit
Elektronický nástroj E-ZAK – uživatelská příručka pro dodavatele - přiloha č.6 Zadávací dokumentace 24. 7. 2018 Zobrazit
Dodatečná informace nebo vysvětlení zadávací dokumentace č. I 31. 7. 2018 Zobrazit
Dodatečná informace nebo vysvětlení zadávací dokumentace č. II 17. 8. 2018 Zobrazit
Požadované technické parametry - příloha č.1 Zadávací dokumentace (k části II. upravené znění) 17. 8. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele k částem I, IV, VI, vč. příloh, Oznámení o zrušení zadávacího řízení k částem III, V 2. 10. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele k části II, vč. příloh 2. 10. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce 9. 1. 2019 Zobrazit
Informace dle § 219 zákona ZZVZ Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy - části I,II,IV,VI VZ 25. 4. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap