Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Elektromedicína II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Elektromedicína II zadávané zadavatelem Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Elektromedicína II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2017, 2018), nepoužitých přístrojů:

- Kardiostimulátor dočasný (2 ks)
- Lampa fototerapeutická - LED (2 ks)
- Laser diodový (1 ks)
- Monitor hemodynamický (1 ks)
- Přístroj dermatom – elektrický (1 ks)
- Přístroj FeNO - vyšetřování oxidu dusnatého
ve vydechovaném vzduchu (1 ks)
- Přístroj na měření srdečního výdeje (1 ks)
- Turniket pneumatický (1 ks)
- Váha kojenecká - kalibrovatelná s filtrem (4 ks)
- Vrtačka kostní - bateriová (1 ks)
- Zevní fixátor (1 ks)

pro potřeby pracovišť zadavatele, dle technické specifikace uvedené v Příloze 1 Zadávací dokumentace.

Nedílnou součástí dodávky bude zprovoznění, instruktáž, doklady (vč. prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy ZP), návody v českém jazyce (1x tištěný a 1x na CD nebo flash paměti (formát doc, pdf)), které jsou nutné k převzetí zboží do vlastnictví kupujícího a k jeho provozu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000012

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-024707

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

P18V00000246

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

33100000-1, 33190000-8, 33195000-3, 33195100-4, 33182210-4

Místo plnění veřejné zakázky

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 990 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 760 455,00 bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 760 455,00 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 7. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 7. 2018

Lhůta pro podání nabídek

24. 8. 2018, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUDr. Rita Kubicová, advokátka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Rita Kubicová

Kontaktní e-mail: vzakazky@advokatkakubicova.eu

Kontaktní telefon: +420 608 831 124

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Elektromedicína II.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Požadované technické parametry - příloha č.1 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Krycí list k části I. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Krycí list k části II. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Krycí list k části III. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Krycí list k části IV. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Krycí list k části V. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Krycí list k části VI. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Krycí list k části VII. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Krycí list k části VIII. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Krycí list k části IX. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Krycí list k části X. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Krycí list k části XI. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Obchodní podmínky k části I. - příloha č. 3 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Obchodní podmínky k části II. - příloha č. 3 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Obchodní podmínky k části III. - příloha č. 3 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Obchodní podmínky k části IV. - příloha č. 3 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Obchodní podmínky k části V. - příloha č. 3 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Obchodní podmínky k části VI. - příloha č. 3 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Obchodní podmínky k části VII. - příloha č. 3 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Obchodní podmínky k části VIII. - příloha č. 3 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Obchodní podmínky k části IX. - příloha č. 3 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Obchodní podmínky k části X. - příloha č. 3 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Obchodní podmínky k části XI. - příloha č. 3 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Seznam významných dodávek k části I. - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Seznam významných dodávek k části II. - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Seznam významných dodávek k části III. - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Seznam významných dodávek k části IV. - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Seznam významných dodávek k části V. - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Seznam významných dodávek k části VI. - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Seznam významných dodávek k části VII. - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Seznam významných dodávek k části VIII. - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Seznam významných dodávek k části IX. - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Seznam významných dodávek k části X. - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Seznam významných dodávek k části XI. - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Čestné prohlášení k servisu nabízeného přístroje - příloha č. 5 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Elektronický nástroj E-ZAK – uživatelská příručka pro dodavatele - přiloha č.6 Zadávací dokumentace 23. 7. 2018 Zobrazit
Dodatečná informace nebo vysvětlení zadávací dokumentace č. I 15. 8. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele, vč. příloh 2. 10. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce 8. 1. 2019 Zobrazit
Informace dle § 219 zákona ZZVZ Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy - část II,III,IV,VIII,IX VZ 8. 3. 2019 Zobrazit
Informace dle § 219 zákona ZZVZ Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy - část X VZ 5. 4. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap