Dodávka zdravotnického spotřebního materiálu – jehel a stříkaček

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka zdravotnického spotřebního materiálu – jehel a stříkaček zadávané zadavatelem Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka zdravotnického spotřebního materiálu – jehel a stříkaček

Předmět veřejné zakázky

Dodávka nových jehel, spinálních jehel a injekčních stříkaček, určených pro jednorázové použití, na dobu neurčitou, to vše pro potřeby Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace a Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace,
• dodání dokladů osvědčujících způsobilost dodávek k účelu užívání v České republice,
• dodání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 268/2014 Sb., (neobsahuje-li prohlášení o shodě zařazení do klasifikační třídy, doloží účastník současně i prohlášení o zařazení do příslušné klasifikační třídy, popř. doloží kopii rovnocenných dokladů vydaných v členském státě EU včetně překladu do českého jazyka)

Poznámka

Zakázku zadává centrální zadavatel. VZ je rozdělena na 4 části.
V rámci Dodatečné informace a vysvětlení ZD č. I. upraveny zadávací podmínky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1602180911

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

33140000-3, 33141320-9, 33141310-6,

Místo plnění veřejné zakázky

Karviná, Havířov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 866 236,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

31. 1. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

31. 1. 2018

Lhůta pro podání nabídek

16. 2. 2018, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUDr. Rita Kubicová, advokátka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Rita Kubicová

Kontaktní e-mail: vzakazky@advokatkakubicova.eu

Kontaktní telefon: +420 608 831 124

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka zdravotnického spotřebního materiálu – jehel a stříkaček.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap