Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu - rukavic

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu - rukavic zadávané zadavatelem Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu - rukavic

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je dodávka nových lékařských vyšetřovacích nitrilových rukavic bez pudru, nesterilních, určených pro jednorázové použití a dodávka operačních latexových rukavic bez pudru a s pudrem, sterilních, určených pro jednorázové použití, to vše pro potřeby Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizace a Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za 24 měsíců, které budou splňovat zadavatelem požadované parametry a funkcionality.

Zakázka je rozdělena na 2 části, a to:
Část I.
a) rukavice vyšetřovací nitrilové se sílou roztržení > nebo = 6N
b) rukavice vyšetřovací nitrilové se sílou roztržení > nebo = 9N

Část II.
a) rukavice operační latexové bez pudru
b) rukavice operační latexové s pudrem

Centrální zadavatel v souladu s ust. § 56 odst. 1 písm. e) ZVZ požaduje, aby jako součást nabídky bylo předloženo jedno originálního balení rukavic od každé z velikostí S až XL, a to od všech shora uvedených požadovaných kategorií.

Poznámka

Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu s ust. § 3 odst. 1 písm. b) a ust. § 3 odst. 5 ZVZ, a to pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkovou organizaci, jako centrálního zadavatele, a Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkovou organizaci, IČ 00844896, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, jako zadavatele.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000019

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

33140000-3; 33141420-0

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 143 000,- bez DPH (6 223 030,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 11. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 11. 2014

Lhůta pro podání nabídek

5. 12. 2014, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUDr. Rita Kubicová, advokátka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Rita Kubicová

Kontaktní e-mail: kubicova@advokatkakubicova.eu

Kontaktní telefon: +420 608 831 124

Kontaktní datová schránka: g2yg4bm

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu - rukavic.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Plná moc 18. 11. 2014 Zobrazit
Výzva k podání nabídek 18. 11. 2014 Zobrazit
Zadávací dokumentace 18. 11. 2014 Zobrazit
Čestné prohlášení 18. 11. 2014 Zobrazit
Seznam výzvnamných dodávek 18. 11. 2014 Zobrazit
Obchodní podmínky pro část I. - NsP Karviná 18. 11. 2014 Zobrazit
Obchodní podmínky pro část I - NsP Havířov 18. 11. 2014 Zobrazit
Obchodní podmínky pro část II - NsP Karviná 18. 11. 2014 Zobrazit
Obchodní podmínky pro část II - NsP Havířov 18. 11. 2014 Zobrazit
Tabulka cen pro část I. 18. 11. 2014 Zobrazit
Tabulka cen pro část II. 18. 11. 2014 Zobrazit
Čestné prohlášení o subdodavatelích 18. 11. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace č. I 19. 11. 2014 Zobrazit
Nové Obchodní podmínky pro část I. - NsP Karviná 19. 11. 2014 Zobrazit
Nové Obchodní podmínky pro část I - NsP Havířov 19. 11. 2014 Zobrazit
Nové Obchodní podmínky pro část II - NsP Karviná 19. 11. 2014 Zobrazit
Nové Obchodní podmínky pro část II - NsP Havířov 19. 11. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace č. II 25. 11. 2014 Zobrazit
Nová tabulka cen pro část I. 25. 11. 2014 Zobrazit
Nová tabulka cen pro část II. 25. 11. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace č. III 26. 11. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace č. IV 1. 12. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace č. V 4. 12. 2014 Zobrazit
Rozhodnutí centrálního zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 5. 2. 2015 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 5. 2. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap