Dodávka medicinálních plynů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka medicinálních plynů zadávané zadavatelem Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka medicinálních plynů

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je dodávka medicinálních a technických plynů v tlakových láhvích, dodávka kapalného kyslíku a dále nájem tlakových láhví a nájem dvou zásobníků na uskladnění kapalného kyslíku pro pracoviště zadavatele v Karviné-Ráji a Orlové-Lutyni, to vše v typech a objemech blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci.

Předmět zakázky je rozdělen do dvou částí, a to:
Část I. – Dodávka medicinálních a technických plynů v tlakových láhvích, včetně nájmu těchto láhví
Část II. – Dodávka kapalného kyslíku, včetně nájmu dvou kusů zásobníků na kapalný kyslík

Externí odkaz na bližší informace

https://www.softender.cz/msk/em4?service=orgProfile/KA

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000008

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

24111500-0; 24110000-8; 44610000-9

Místo plnění veřejné zakázky

pracoviště zadavatele na ulici Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj a Masarykova 900, Orlová-Lutyně

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 200 000,- bez DPH (3 872 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 5. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 5. 2014

Lhůta pro podání nabídek

21. 5. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUDr. Rita Kubicová, advokátka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Rita Kubicová

Kontaktní e-mail: kubicova@advokatkakubicova.eu

Kontaktní telefon: +420 608 831 124

Kontaktní datová schránka: g2yg4bm

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka medicinálních plynů.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap