Nemocnice MSKB v Praze – obnova přístrojového vybavení endoskopického pracoviště

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nemocnice MSKB v Praze – obnova přístrojového vybavení endoskopického pracoviště zadávané zadavatelem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nemocnice MSKB v Praze – obnova přístrojového vybavení endoskopického pracoviště

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání videokolonoskopu a videogastroskopu pro endoskopické pracoviště Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Oba přístroje musí být nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jejich řádnému a nerušenému nakládání a užívání zadavatelem. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky bude také kompletní příslušenství, doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, likvidace odpadu, instruktáž dle ustanovení zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, včetně poučení výrobcem (platí pro zdravotnické prostředky třídy IIb nebo III a zdravotnické prostředky, u nichž to stanovil výrobce), zaškolení příslušných zaměstnanců, tj. techniků a obsluhujícího personálu zadavatele a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, prohlášení o shodě a návodu k obsluze v českém jazyce, záručního servisu a dále dle ostatních zadávacích podmínek.
Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně vymezen ve specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky, jež je Přílohou č. 1 Výzvy.

Poznámka

Zadavatel se rozhodl, v souladu s ustanovením § 26 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též "ZVZ") zahájit zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu postupem platným pro zadávání podlimitní veřejné zakázky a postupuje tedy podle ustanovení ZVZ platných pro zadávání podlimitní veřejné zakázky. Prohlídka místa plnění:
Prohlídka místa plnění nebude realizována, neboť v daném případě není prohlídka místa plnění pro plnění veřejné zakázky či zpracování nabídky nezbytná.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2016-003651

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

33100000-1, 33168000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Vlašská 336/36, Praha - Malá Strana (endoskopické pracoviště)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

800 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

680 000,- bez DPH (822 800,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 9. 2016

Lhůta pro podání nabídek

26. 9. 2016, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RUNICON consulting s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Roman Novotný

Kontaktní e-mail: verejne-zakazky@email.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nemocnice MSKB v Praze – obnova přístrojového vybavení endoskopického pracoviště.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Nemocnice MSKB v Praze – obnova přístrojového vybavení endoskopického pracoviště zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu (27068641) Dodavatel 822 800,- Kč vč. DPH
680 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap