Výpůjčka 3 koagulometrů a dodávka specifického spotřebního materiálu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výpůjčka 3 koagulometrů a dodávka specifického spotřebního materiálu zadávané zadavatelem Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výpůjčka 3 koagulometrů a dodávka specifického spotřebního materiálu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou:
- Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu potřebného pro provádění laboratorních vyšetření biologického materiálu v koagulační laboratoři a laboratoři krevní banky v oblasti níže definovaného spektra vyšetření, včetně zajištění přepravy tohoto materiálu do místa určení – Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, pracoviště Karviná a Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, pracoviště Orlová.
- Bezplatná výpůjčka 3 ks nových, neopotřebovaných a nerepasovaných (rok výroby 2015, 2016, 2017) koagulometrů k provádění laboratorních vyšetření biologického materiálu v laboratoři krevní banky (pracoviště Karviná) a koagulační laboratoři (pracoviště Orlová) – spektrum vyšetření PT, aPTT, Fib C, AT,DD, dále pak v koagulační laboratoři (pracoviště Karviná) - spektrum vyšetření PT, aPTT, Fib C, AT,DD + stanovení koagulačních faktorů (FII, FVIII, FIX, FXII), vWF:Ag, vWF:Act, Proteinu C, Proteinu S, APC-R, LA (dRVVT screen, dRVVT confirm), TT.
- zajištění dopravy přístrojů do místa plnění, instalace, montáž a uvedení zařízení do provozu, připojení přístrojů do laboratorního informačního systému OpenLIMS firmy Stapro,
- provedení zabezpečení přejímací zkoušky dle platné právní úpravy,
- provedení instruktáže min. 15 osob zadavatele v potřebném rozsahu, a to v českém jazyce v sídle zadavatele, v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb.,
- dodání podkladů potřebných pro provoz zařízení, zejména uživatelských manuálů (návod k obsluze) v českém jazyce, a to jak v tištěné, tak i elektronické podobě, a technických manuálů v češtině nebo v angličtině,
- dodání dokladů osvědčujících způsobilost dodávky k účelu užívání v České republice,
- dodání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 268/2014 Sb., (neobsahuje-li prohlášení o shodě zařazení do klasifikační třídy, doloží účastník současně i prohlášení o zařazení do příslušné klasifikační třídy, popř. doloží kopii rovnocenných dokladů vydaných v členském státě EU včetně překladu do českého jazyka),
- provádění odborné údržby v souladu se zákonem č. 268/2014. Sb., plné servisní zabezpečení, zajištění on-line přenosu výsledků do systému OpenLims firmy Stapro, to vše zdarma po celou dobu trvání výpůjčky,
- Paleta nepodkročitelného spektra požadovaných vyšetření a množství výkonů dle roku 2016 (včetně kontrol, kalibrací, opakování):
Vyšetření Počet za rok
PT 34 000
aPTT 22 000
Fibrinogen dle Clausse 17 000
AT 2 500
DD 5 500
FII 220
FVIII (koagulačně) 1 000
FIX 300
FXII 500
vWF:Ag 200
vWF:Act 200
Protein C (chromogenně) 400
Protein S (volný protein S) 400
APC-R 450
dRVVT screen 900
dRVVT confirm 550
TT 400

Poznámka

V souladu s ust. § 99 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb. dochází ke dni 29.9.2017 ke změně zadávacích podmínek. Zadavatel mění dosavadní zadavací dokumentaci, když tu nově doplňuje o aktualizované znění Zadávací dokumentace - díl. I, aktualizované znění přílohy č. 1 ZD - Krycí list a aktualizované znění přílohy č. 2 ZD - Návrh smlouvy o výpůjčce a rámcové kupní smlouvy, přičemž takto aktualizované dokumenty nahrazují jejich dříve zveřejněnou podobu. Zadavatel v souvislosti s touto změnou zároveň prodlužuje lhůtu k podání nabídek do 6.11.2017 do 09:00:00 hod.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000013

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-023966

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

33190000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Hematologicko-transfúzní oddělení, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná a Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, pracoviště Orl

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 000 000,- bez DPH (7 260 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 744 078,60 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 8. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

6. 11. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUDr. Rita Kubicová

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Rita Kubicová

Kontaktní e-mail: vzakazky@advokatkakubicova.eu

Kontaktní telefon: +420 608831124

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výpůjčka 3 koagulometrů a dodávka specifického spotřebního materiálu.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výpůjčka 3 koagulometrů a dodávka specifického spotřebního materiálu zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
BIOMEDICA ČS, s.r.o. (46342907) Uchazeč 1 712 226,59 Kč vč. DPH
1 415 063,30 Kč bez DPH
Siemens Healthcare, s.r.o. (04179960) Dodavatel 1 435 083,76 Kč vč. DPH
1 186 019,64 Kč bez DPH
Werfen Czech s.r.o. (24206181) Uchazeč 2 196 029,97 Kč vč. DPH
1 814 900,80 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap