Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Zobrazovací technika

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Zobrazovací technika zadávané zadavatelem Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Zobrazovací technika

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2017, 2018), nepoužitých přístrojů:

- ECHO kardiograf - Ultrazvukový diagnostický přístroj pro kardio - vaskulární aplikace (1 ks)
- ECHO kardiograf - s dětskými sondami (dětské odd. Karviná) (1 ks)
- Ultrazvukový přístroj nižší třídy – Ortopedie Orlová (1 ks)
- Ultrazvukový přístroj nižší třídy - Gynekologie Karviná (1 ks)
- Ultrazvukový přístroj střední třídy – RDG Karviná (1ks)
- Digitizér / čtečka karet – nepřímá digitalizace (1 ks)
- Pracovní stanice – nepřímá digitalizace (1 ks)
- Pracovní stanice – přímá digitalizace (1 ks)
- Kardio sonda (1 ks)
- Přístroj RTG – mobilní RDG Karviná (2 ks)
- Přístroj RTG – mobilní RDG Orlová (2 ks)
- Přístroj ultrazvukový – endobronchiální - EBUS (1 ks)

pro potřeby pracovišť zadavatele, dle technické specifikace .

Poznámka

Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na 5 částí.

Dne 26.4.2018 byla posunuta lhůta k podání nabídek a otevírání nabídek, viz Dodatečná informace č. VI.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000005

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-008942

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

P18V00000073

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

33100000-1, 33190000-8, 33110000-4, 33120000-7, 33111600-7

Místo plnění veřejné zakázky

Karviná, Orlová

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

12 895 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

8 700 033,00 bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

8 700 033,00 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 3. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 3. 2018

Lhůta pro podání nabídek

31. 5. 2018, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUDr. Rita Kubicová, advokátka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Rita Kubicová

Kontaktní e-mail: vzakazky@advokatkakubicova.eu

Kontaktní telefon: +420 608 831 124

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Zobrazovací technika.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 23. 3. 2018 Zobrazit
Krycí list k části I. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 23. 3. 2018 Zobrazit
Krycí list k části II. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 23. 3. 2018 Zobrazit
Krycí list k části III. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 23. 3. 2018 Zobrazit
Krycí list k části IV. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 23. 3. 2018 Zobrazit
Krycí list k části V. - příloha č. 2 Zadávací dokumentace 23. 3. 2018 Zobrazit
Obchodní podmínky k části I. - příloha č. 3 Zadávací dokumentace 23. 3. 2018 Zobrazit
Obchodní podmínky k části II. - příloha č. 3 Zadávací dokumentace 23. 3. 2018 Zobrazit
Obchodní podmínky k části III. - příloha č. 3 Zadávací dokumentace 23. 3. 2018 Zobrazit
Obchodní podmínky k části IV. - příloha č. 3 Zadávací dokumentace 23. 3. 2018 Zobrazit
Obchodní podmínky k části V. - příloha č. 3 Zadávací dokumentace 23. 3. 2018 Zobrazit
Seznam významných dodávek k části I. - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 23. 3. 2018 Zobrazit
Seznam významných dodávek k části II. - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 23. 3. 2018 Zobrazit
Seznam významných dodávek k části III. - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 23. 3. 2018 Zobrazit
Seznam významných dodávek k části IV. - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 23. 3. 2018 Zobrazit
Seznam významných dodávek k části V. - příloha č. 4 Zadávací dokumentace 23. 3. 2018 Zobrazit
Čestné prohlášení k servisu nabízeného přístroje - příloha č. 5 Zadávací dokumentace 23. 3. 2018 Zobrazit
Elektronický nástroj E-ZAK – uživatelská příručka pro dodavatele - přiloha č.6 Zadávací dokumentace 23. 3. 2018 Zobrazit
Dodatečná informace nebo vysvětlení zadávací dokumentace č. I 27. 3. 2018 Zobrazit
Požadované technické parametry - příloha č.1 Zadávací dokumentace 27. 3. 2018 Zobrazit
Dodatečná informace nebo vysvětlení zadávací dokumentace č. II 3. 4. 2018 Zobrazit
Požadované technické parametry - příloha č.1 Zadávací dokumentace - aktualizované znění 3. 4. 2018 Zobrazit
Dodatečná informace nebo vysvětlení zadávací dokumentace č. III 10. 4. 2018 Zobrazit
Dodatečná informace nebo vysvětlení zadávací dokumentace č. IV 17. 4. 2018 Zobrazit
Dodatečná informace nebo vysvětlení zadávací dokumentace č. V 25. 4. 2018 Zobrazit
Dodatečná informace a vysvětlení zadávací dokumentace č. VI 26. 4. 2018 Zobrazit
Dodatečná informace nebo vysvětlení zadávací dokumentace č. VII 14. 5. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele, vč. příloh k částem I, II, III, IV, V 21. 6. 2018 Zobrazit
Sdělení zadavatele o zrušení zadávacího řízení – část IV 3. 7. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce o části IV. 13. 8. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce 25. 9. 2018 Zobrazit
Informace dle § 219 zákona ZZVZ Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy část VZ I,III,V 0. 0. 0000 Zobrazit
Informace dle § 219 zákona ZZVZ Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy - část II VZ 23. 5. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap