Kardiální a jiné specifické markery

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kardiální a jiné specifické markery zadávané zadavatelem Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kardiální a jiné specifické markery

Předmět veřejné zakázky

a) Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu potřebného pro provádění laboratorního vyšetření biologického materiálu v oblasti kardiálních a jiných specifických markerů v oblasti spektra vyšetření a v objemu uvedených v zadávací dokumentaci, včetně zajištění přepravy tohoto spotřebního materiálu do místa určení - Oddělení klinické biochemie Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, pracoviště Karviná.

b) Bezplatná výpůjčka nového, neopotřebovaného a nerepasovaného (rok výroby 2016, 2017) imunoanalytického systému k provádění laboratorních vyšetření biologického materiálu v oblasti kardiálních a jiných specifických markerů, včetně:

- dodávky UPS (včetně dokumentace a manuálu v českém jazyce)
- zajištění on-line přenosu výsledků do systému OpenLIMS Stapro,
- zajištění dopravy do místa plnění, instalace a uvedení do provozu
- provádění předepsaných bezpečnostně technických prohlídek a plné servisní zabezpečení,
- provedení zabezpečení přejímací zkoušky funkčnosti dodávaného přístroje,
- provedení instruktáže min. 15 osob zadavatele v potřebném rozsahu, a to v českém jazyce v sídle zadavatele, v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb.,
- dodání podkladů potřebných pro provoz zařízení, zejména uživatelských manuálů (návod k obsluze) v českém jazyce, a to v tištěné, popřípadě elektronické podobě, a technických manuálů v češtině nebo v angličtině,
- dodání dokladů osvědčujících způsobilost dodávky k účelu užívání v České republice,
- dodání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 268/2014 Sb., (neobsahuje-li prohlášení o shodě zařazení do klasifikační třídy, doloží účastník současně i prohlášení o zařazení do příslušné klasifikační třídy, popř. doloží kopii rovnocenných dokladů vydaných v členském státě EU včetně překladu do českého jazyka),
- provádění odborné údržby v souladu se zákonem č. 268/2014. a plné servisní zabezpečení, a to po celou dobu trvání výpůjčky,
- dostupnost servisu (servisního technika) do 6 hodin od nahlášení závady, servisní podpora 24 hodin denně po 7 dní v týdnu, bezplatná Hotline linka

Poznámka

V souladu s ust. § 98 odst. 5 a ust. § 99 odst. 2, věta druhá, zák.č. 134/2016Sb, v platném znění, došlo ke změně zadávacích podmínek, k čemuž byl zveřejněn aktualizovaný díl č. I. Zadávací dokumentace. Další část zadávací dokumentace a přílohy Zadávací dokumentace zůstávají nadále v platnosti, a to v jejich původním znění. Současně došlo k prodloužení lhůt k podání a otevírání nabídek tak, aby vzhledem ke dni 25.10.2017 ty činily nejméně svou původní délku.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000022

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-028195

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1411170911

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

33190000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Karviná, Orlová

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 800 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 826 027,20 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 10. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 10. 2017

Lhůta pro podání nabídek

28. 11. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUDr. Rita Kubicová, advokátka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Rita Kubicová

Kontaktní e-mail: vzakazky@advokatkakubicova.eu

Kontaktní telefon: +420 608831124

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kardiální a jiné specifické markery.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Kardiální a jiné specifické markery zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Abbott Laboratories, s.r.o. (25095145) Dodavatel 1 459 873,23 Kč vč. DPH
1 206 506,80 Kč bez DPH
Siemens Healthcare, s.r.o. (04179960) Uchazeč 1 764 071,- Kč vč. DPH
1 457 910,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap