Imunochemický analyzátor

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Imunochemický analyzátor zadávané zadavatelem Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Imunochemický analyzátor

Předmět veřejné zakázky

a) Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu potřebného pro provádění laboratorních vyšetření biologického materiálu (tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu – dále jen diagnostika) v oblasti spektra vyšetření a v objemu uvedených v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 Výzvy, včetně zajištění přepravy tohoto spotřebního materiálu do místa určení – Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice s poliklinikou Karviná (areál nemocnice v Orlové, Masarykova 900) příspěvková organizace, Vydmuchov 399,Karviná-Ráj.

b) Bezplatná výpůjčka nového, neopotřebovaného a nerepasovaného (rok výroby 2016, 2017) plně automatického imunochemického analyzátoru pro imunochemické analýzy v biologických materiálech, včetně:
- dodávky UPS ( včetně dokumentace a manuálu v českém jazyce)
- zajištění on-line přenosu výsledků do systému OpenLIMS Stapro,
- zajištění dopravy do místa plnění, instalace a uvedení do provozu
- zaškolení personálu
- provádění předepsaných bezpečnostně technických prohlídek a plné servisní zabezpečení,
vše výše zmiňované na náklady dodavatele po celou dobu trvání výpůjčky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000021

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

3110170911

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

33190000-8, 33127000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Karviná, Orlová

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 616 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 357 130,96 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 10. 2017

Lhůta pro podání nabídek

31. 10. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUDr. Rita Kubicová, advokátka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Rita Kubicová

Kontaktní e-mail: vzakazky@advokatkakubicova.eu

Kontaktní telefon: +420 608831124

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Imunochemický analyzátor.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap