Dodávky technologie a zařízení pro výrobu nové motorové hlavy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávky technologie a zařízení pro výrobu nové motorové hlavy zadávané zadavatelem Nemak Czech Republic s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nemak Czech Republic s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávky technologie a zařízení pro výrobu nové motorové hlavy

Předmět veřejné zakázky

Klient by rád vybudoval zcela novou obráběcí linku za účelem obrábění nového produktu – hliníková hlava motoru. Rozsah prací/dodávky zahrnuje návrh, výrobu, dodání, montáž a uvedení do provozu zcela nové obráběcí linky, která bude instalována ve zcela nové hale obrábění společnosti Nemak Czech Republic, která provozuje svou slévárnu v průmyslové zóně Joseph v Havrani u Mostu.

Záměrem je definovat všechny požadavky nutné k zajištění kompletní dodávky linky obrábění. Dodavatel musí dodat všechny prvky a další zařízení a stroje požadované k plně funkční lince obrábění včetně zařízení, které nejsou definovány. Změny/rozpory, které nastanou po objednání (nebo podepsání kontraktu) budou výhradní záležitostí/v zodpovědnosti dodavatele.

Nová linka obrábění bude užívána k obrábění hliníkových odlitků, které jsou vyráběny metodou gravitačního lití s použitím organických a anorganických jader.

Všechna zařízení a stroje budou dodány včetně všech potrubí, kabeláže, elektrických a mechanických komponent nutných k zajištění provozu linky obrábění.

Dodavatel musí převzít zodpovědnost za prověření celého procesu obrábění, jak byl navržen společností Nemak Czech Republic, a zaručit, že nová linka obrábění bude vyrábět v takové kvalitě, jaká je požadována.

Nová linka obrábění bude instalována ve třech fázích. Dodavatel může instalaci provést v menším počtu fází, vždy ale musí zajistit požadovanou výrobní kapacitu v daném kroku. Platby budou provedeny v souladu s původním plánem fází instalovaných kapacit (tři fáze).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Havraň, okres Most, Česká republika

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

190 000 000,- bez DPH (230 000 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 6. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 6. 2016

Lhůta pro podání nabídek

10. 8. 2016, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Nemak Czech Republic s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Pavel Nohava

Kontaktní e-mail: pavel.nohava@nemak.com

Kontaktní telefon: +420 737 233 795

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávky technologie a zařízení pro výrobu nové motorové hlavy .

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap