Dodávka technologií pro výrobu silikagelu pro chromatografii a následnou výrobu desek TLC

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka technologií pro výrobu silikagelu pro chromatografii a následnou výrobu desek TLC zadávané zadavatelem NEDFORM s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

NEDFORM s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka technologií pro výrobu silikagelu pro chromatografii a následnou výrobu desek TLC

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka technologického zařízení pro výrobu silikagelu, a to pro chemickou, fyzikální a laboratorní část výroby. S ohledem na rozdílnost jednotlivých technologických zařízení bude zakázka rozdělena na části:
I.část: „ Dodávka demineralizační jednotky pro chemickou část výroby“
II.část: „Dodávka sprayové sušičky pro fyzikální část výroby“
III.část: „Dodávka vzduchového třídiče pro fyzikální část výroby“
IV. část „Dodávka laboratorního zařízení pro stanovení granulometrie, zařízení pro stanovení měrného povrchu a fotometrie“
Uchazeč může podat nabídku jednotlivě pro části I. až IV. , nebo souhrnně za vybrané části I. až IV., nebo pro všechny části dohromady.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42000000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Benešov, Antuškova 266, PSČ 256 01

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

18 940 000,- bez DPH (22 917 400,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 2. 2013

Lhůta pro podání nabídek

5. 4. 2013, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Ing. Martina Bajgarová

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Martina Bajgarová

Kontaktní e-mail: ekon.mb@centrum.cz

Kontaktní telefon: +420 602 557 377

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka technologií pro výrobu silikagelu pro chromatografii a následnou výrobu desek TLC.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap