Dodávka 5ti-osého vertikálního frézovacího centra

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka 5ti-osého vertikálního frézovacího centra zadávané zadavatelem Nástroje 24, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nástroje 24, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka 5ti-osého vertikálního frézovacího centra

Předmět veřejné zakázky

- Předmětem zakázky je dodávka nového výrobního zařízení včetně příslušenství, které nebylo předmětem odpisu.
- Předmět zakázky je dodávka 5ti-osého vertikálního frézovacího centra.
- Podrobná technická specifikace zařízení a jeho příslušenství, je uvedena v příloze č. 2.
- Předmět plnění zahrnuje rovněž licence, dopravu zařízení na místo plnění (DAP), jeho vybalení, kontrolu a uvedení do plného provozu, včetně potřebného zaškolení pracovníků zadavatele, předání potřebných dokumentů, a ověření a přezkoušení všech funkcí při manuálním i automatickém provozu.
- Realizace zakázky bude ukončena uvedením stroje do plného provozu včetně splnění všech požadavků z předchozího bodu.
- Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Poznámka

- Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Zadávací dokumentace je vypracována v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. 23495/16/61100, v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie - výzva III. Provedení řádného výběrového řízení je nezbytnou podmínkou pro realizaci projektu.
- Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení.
- Zadavatel nepřipouští varianty nabídek, ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků této zadávací dokumentace.
- Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

643915

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2016/TECH/01

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Hemy 861

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 8. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 8. 2016

Lhůta pro podání nabídek

19. 9. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Nástroje 24, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ivo Žlebek

Kontaktní e-mail: zlebek@nastroje24.cz

Kontaktní telefon: +420736489366

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka 5ti-osého vertikálního frézovacího centra.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 9. 8. 2016 Zobrazit
Přílohy - editovatelné formuláře 9. 8. 2016 Zobrazit
Oznámení o výsledku 22. 9. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka 5ti-osého vertikálního frézovacího centra zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, organizační složka (27185044) Dodavatel 10 212 687,25 Kč vč. DPH
8 440 237,40 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap