Přeložení střešních ploch a související práce v areálu kláštera sv. Anežky České

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Přeložení střešních ploch a související práce v areálu kláštera sv. Anežky České zadávané zadavatelem Národní galerie v Praze. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Národní galerie v Praze

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Přeložení střešních ploch a související práce v areálu kláštera sv. Anežky České

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem "Přeložení střešních ploch a související práce v areálu kláštera sv. Anežky České", a to v souladu s projektovou dokumentací a v rozsahu stanoveném dle soupisu stavebních prací a výkazu výměr.
Jedná se o přeložení střešních prejzových krytin do malty. Vymezení předmětu díla - viz. Zadávací dokumentace (ZD, Čl. 4.)

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45261000-4

Místo plnění veřejné zakázky

Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, Praha 1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 200 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 7. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 7. 2012

Lhůta pro podání nabídek

25. 7. 2012, 12:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Přeložení střešních ploch a související práce v areálu kláštera sv. Anežky České.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap