Oprava suterénu, přízemí a mezaninu Národního domu na Vinohradech, Nám. Míru 820/9, Praha 2 pro hostinskou činnost

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava suterénu, přízemí a mezaninu Národního domu na Vinohradech, Nám. Míru 820/9, Praha 2 pro hostinskou činnost zadávané zadavatelem Národní dům - Kulturní dům železničářů, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Národní dům - Kulturní dům železničářů, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava suterénu, přízemí a mezaninu Národního domu na Vinohradech, Nám. Míru 820/9, Praha 2 pro hostinskou činnost

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací – Oprava suterénu, přízemí a mezaninu Národního domu na Vinohradech pro hostinskou činnost.
Cílem projektu bude zejména:
- Vybudování restaurace Parlament vč. rozšíření kuchyně a úpravy suterénu pro sklady, přípravny a soc. zařízení zaměstnanců;
- Vybudování kavárny BBC (Belgian Beer Café) – přízemí a mezanin.
Zakázka (požadovaná kvalita, parametry zakázky, materiál) je dána projektovou dokumentací s výkazem výměr a technickými specifikacemi jako stanovení standardů. Výrobky a výrobci mohou být nahrazeni jinými při dodržení požadovaných standardů, pokud není v projektu stanoveno jinak. Výkaz výměr a projektová dokumentace tvoří přílohu č. 4 ZD. Zhotovitel stavebních prací musí respektovat provoz Národního domu (zejména v době konání akcí), a to především s ohledem na hlučnost některých stavebních prací (bourání, vrtání, přemisťování materiálu apod.)

Externí odkaz na bližší informace

divis@nardum.cz

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45212000-6, 45453000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Praha

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 7. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 7. 2012

Lhůta pro podání nabídek

15. 8. 2012, 00:00:15 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava suterénu, přízemí a mezaninu Národního domu na Vinohradech, Nám. Míru 820/9, Praha 2 pro hostinskou činnost.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap