Rozhodnutí o zrušení části A

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Příprava koaxiálních nanovláken s využitím electroblowingu a vytvoření funkčního konstruktu na bázi lidských mezenchymálních kmenových buněk, osteokondukčního materiálu a drug delivery systému zadávané zadavatelem NANOPROGRESS, z.s..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Rozhodnutí o zrušení části A

Popis informace či souboru

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení části A zakázky

Datum uveřejnění

5. 5. 2014

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap