Monitoring návštěvnosti stezek ATCZ74

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Monitoring návštěvnosti stezek ATCZ74 zadávané zadavatelem Nadace Partnerství. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nadace Partnerství

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Monitoring návštěvnosti stezek ATCZ74

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky malé hodnoty „Monitoring návštěvnosti stezek ATCZ74“ je dodávka 4 ks sčítačů (2 ks pro zadavatele 1 a 2 ks pro zadavatele 2) – automatických elektronických zařízení pro kontinuální monitoring cyklistů a pěších a poskytnutí služeb spočívajících v reinstalaci stávajících 8 ks sčítačů a instalaci 4 ks nových sčítačů, vyhodnocení návštěvnosti stezek, vlivu sezónnosti a dopadů marketingových aktivit projektu.

Poznámka

Realizace zakázky je součástí probíhajícího projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“ – registrační číslo ATCZ74, který byl schválen ke spolufinancování z programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020.
Předmětná zakázka malé hodnoty není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2017042801

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

79330000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Jihomoravský kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 520 132,23 bez DPH (1 839 360,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 4. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

28. 4. 2017

Lhůta pro podání nabídek

10. 5. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: EuroPace s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Černý

Kontaktní e-mail: info@europace.cz

Kontaktní telefon: +420 724 815 073

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Monitoring návštěvnosti stezek ATCZ74.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva 28. 4. 2017 Zobrazit
Přílohy výzvy 28. 4. 2017 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 16. 5. 2017 Zobrazit
Smlouva s vybraným uchazečem 17. 8. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Monitoring návštěvnosti stezek ATCZ74 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Partnerství, o.p.s. (26268817) Dodavatel 1 778 579,- Kč vč. DPH
1 469 900,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap