Výběr dodavatele na smluvní výzkum a konzultační služby v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví pro vývoj umělé inteligence

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběr dodavatele na smluvní výzkum a konzultační služby v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví pro vývoj umělé inteligence zadávané zadavatelem MULTIMA a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

MULTIMA a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběr dodavatele na smluvní výzkum a konzultační služby v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví pro vývoj umělé inteligence

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je konzultační práce a odborná podpora v období 1. 1. 2020 do 31. 3. 2021. Vždy na základě konkrétního zadání. Témata, která budou, řešena jsou uvedena v bodech níže:
1. Analýza trhu v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví
2. Zpracování rešerše české a zahraniční knižní a časopisecké literatury v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví
3. Na základě analýzy trhu a zpracované rešerše zajistit detailní specifikaci stávajících procesů v pojišťovnictví a bankovnictví a návrh na jejich optimalizaci s využitím strojového učení
4. Pravidelná konzultace návrhů pro úpravy aplikace a tvorba připomínek k řešení
5. Zpracování případové studie, která akcentuje pojistně matematické postupy
6. Zmapování následujících trendů:
a) Vývoj poptávky a nabídky po pojistných produktech
b) Změny ve struktuře pojistitelů – uplatnění peer-to-peer pojišťoven
c) Předepsaného pojistného a změn ve struktuře pojistných produktů
d) Vyplaceného pojistného plnění pro různé produkty komerčních pojišťoven
e) Inovace v rámci pojistných produktů (uplatnění InsurTech)
f) Implementace nových regulatorních předpisů (Solvency II, IFRS 17)
g) Využití umělé inteligence v bankovnictví a pojišťovnictví
h) Ve využití umělé inteligence při likvidaci pojistných událostí (drony, budoucnost pojištění autonomních vozidel, využití speciální integrovaných software, ……)
i) Uplatnění umělé inteligence při obsluze zákazníka (chatbots, podpora pro operátory v callcentrech, …)
Výběrové řízení je vyhlášeno jako samostatná zakázka

Poznámka

Jedná se o zakázku mimo režim zákona

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2019001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

79310000-0 Průzkum trhu; 79311000-7 Průzkum služeb; 79312000-4 Testování trhu; 79313000-1 Hodnocení výkonnosti, 79314000-8 Studie proveditelnosti

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 300 000 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 11. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 11. 2019

Lhůta pro podání nabídek

12. 12. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Dominik Březina

Kontaktní e-mail: dbrezina@multima.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběr dodavatele na smluvní výzkum a konzultační služby v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví pro vývoj umělé inteligence.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap