Dodávka Technologie pro karbonovou výrobu (odsávání obrusků)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka Technologie pro karbonovou výrobu (odsávání obrusků) zadávané zadavatelem MSR Engines s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

MSR Engines s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka Technologie pro karbonovou výrobu (odsávání obrusků)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka technologie pro karbonovou výrobu (odsávání obrusků) včetně:

• vysávání v podlaze při broušení a ořezávání dílů

• odsávaní a filtrace stolu pracoviště pro drobné úpravy dílů
• klimatizovaná místnost pro pokládání do forem, 
soubor ochranných pomůcek -
rekuperace vzduchu v místnosti, přetlak pro zajištění bezprašného provozu, stálá
teplota
• odsávání místnosti pro separaci – Ex prostředí,

Předmětem dodávky je tedy komplexní řešení odsávání a filtrace pracoviště pro práci s karbonem. Jedná se o pracoviště se zvýšenou prašností. Přílohou zadávací dokumentace je stavební výkres budovy, kde bude odsávání instalováno. Zařízení musí být odolné vůči elektrostatickému prachu a uhlíkovým částicím, které mohou způsobit elektrostatický zkrat.

Dodaná technologie musí splňovat požadované hodnoty stanovené závaznými předpisy a normami – Nařízení vlády č. 6/2003 Sb., 361/2007 Sb., 68/20010 Sb., 272/2011 Sb., ČSN 13 3454, ČSN 73 0548, ČSN EN 13 465, ČSN EN 1886, ČSN EN 12 236, ČSN 73 0802, ČSN 73 0810, ČSN 73 0872, ČSN 73 0848 a další relevantní normy.

Odsávaní bude realizování v následujících místnostech – sloužící ke karbonové výrobě a zpracování karbonu:
• Místnost 1.02 - odsávací stůl, místo pro broušení (Tléto = 24°C, Tzima = 20°C)
• Místnost 1.03 – teplota max T = 24°C
• Místnost 2.02 – konstantní teplota s dodávkou čerstvého vzduchu T=22°C
• Místnosti 3.07-3.09 – klimatizované (Tléto = 24°C, Tzima = 20°C)

V ostatních místnostech je požadavek na zajištění odsávání.

Externí odkaz na bližší informace

http://msrengines.com/oppik.htm

Poznámka

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

MSR201804

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 500 000,- bez DPH (4 235 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 5. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 5. 2018

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: MSR Engines s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jan Přenosil

Kontaktní e-mail: prenosil@gmail.com

Kontaktní telefon: +420777901075

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka Technologie pro karbonovou výrobu (odsávání obrusků).

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadavaci dokumentace 30. 5. 2018 Zobrazit
Kryci list 30. 5. 2018 Zobrazit
Prohlaseni 30. 5. 2018 Zobrazit
Navrh kupni smlouvy 30. 5. 2018 Zobrazit
Vykresy 30. 5. 2018 Zobrazit
Oznamení o vysledku 18. 6. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka Technologie pro karbonovou výrobu (odsávání obrusků) zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
HI-SERVIS vzduchotechnika s.r.o. (26233428) Dodavatel 2 997 961,- Kč vč. DPH
2 997 961,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap